Varför Salutogent Ledarskap?

Välkommen till kostnadsfritt
frukostwebbinarium 20 april!

När då?
Tisdagen den 20 april –
Kl 8:30 – 9:15 Webinarium
Kl 9:15 – 9:30 Eftersnack

Varför Salutogent Ledarskap?

Webbinariet handlar om hur Olofströms kommun lyckades med att:

Sänkta sjuktal
Ökad trivsel
Bli en mer attraktiv som arbetsgivare.

Möt Lena Persson och Alina Ejder som berättar om hur de som projektledare i ”Heja hälsan” formade resan mot en mer salutogen kultur. 
Vad är förklaringen till att det blev så framgångsrikt? Hur har de goda resultaten stått sig efter projekttidens slut. 

Anders Hanson författare och konsult reflekterar Olofströms resa och kopplar den till aktuella frågor i regeringens kommande strategi för hållbart och hälsosamt arbetsliv. 

Moderator: Peter Lindberg Svenska Hälsopromotiongruppen.

Klipp från längre intervju med projektledarna Alina Ejder och Lena Persson från Olofströms kommun