Salutogent Ledarskap stärker värdestyrningen

Så gör Vaxhoms stad!


Idag vill vi skapa engagemang och styra organisationer mot framgång med hjälp av visioner, mål och värderingar. Det är en omorientering som sker där detaljstyrningens lydnadskultur ska ersättas med värdestyrningens ansvarskultur.

Hur går det med denna förändring?

Ja, det är svårt, särskilt i offentliga organisationer. Där finns och måste finnas en förvaltningslogik som styr verksamheten. Samtidigt vill man där, sedan länge, tillämpa värdestyrning för att stärka både kvalitet, delaktighet och effektivitet i verksamheten.

Många kommuner och andra myndigheter upplever en motsättning mellan dessa två styrningsidéer. Balansen mellan regler å ena sidan och viktiga värden å andra sidan är svår att hantera. Resan mot en ansvarskultur tar tid.

Hur gör Vaxholm?

För att lyckas med sin värdestyrning väljer Vaxholms stad en främjande strategi. En ledaridé och en medarbetaridé med salutogen inriktning har tagits fram. Den salutogena idén ska inspirera och vägleda i riktning mot en god social arbetsmiljö där värdegrund blir till verksamhetsnytta.

Genom att utbilda och inspirera alla chefer och medarbetare i ett salutogent förhållningssätt har man påbörjat en resa mot allt mer ansvarskultur i organisationen. En kultur och en verksamhet som ska kännetecknas av Samspel, Engagemang och Respekt

Ta del av deras reseberättelse

Ta del av deras reseberättelse i vårt Frukostwebinar:

Den 26 maj kl 8:30 – 9:30

Medverkande vid detta tillfälle är:

Marie Wiklund kommunchef
Kristina Segerborg HR-chef
Anders Hanson författare och konsult
Peter Lindberg moderator

Läs mer och anmäl dig här>>

av Staffan Wåhleman
29 april 2021