Varför Salutogent Ledarskap?

Stärka meningsfullheten!

Livet måste upplevas meningsfullt och det finns mycket som kan göra det meningsfullt.

För många är arbetet en viktig del av det som ger mening. I arbetet vill vi att medarbetaren ska ha lust, vilja anstränga sig och gärna vara engagerad i det som är viktigt.

Salutogent ledarskap är ett sätt att tänka, att vara och att göra som på flera sätt stärker möjligheten att uppleva tillvaron som meningsfull. Jag vill nämna några avgörande meningsområden som ledaren påverkar.

Mening 1 – Att vara någon

En existentiell grundförutsättning för människan är att uppleva sig själv som värd något, i egna ögon och i andras. Ett ledarskap som tänker om och ser på varje medarbetare som intressant och kompetent bidrar till den personens självbild och trygghet. Ju fler personer i ett sammanhang som ser andra som kompetenta och välvilliga, desto mer trygghet och tillit blir det.

Mening 2 – Att vilja något

Ledarskap ska påverka förståelsen för uppdraget och motivationen att vilja bidra till goda resultat. Om ”Mening 1” ovan är tillgodosedd så blir det mer utrymme för den mening som innebär lust, motivation och rent av engagemang för uppgiften.

Alla vill lyckas när det är möjligt, väldigt få går till sitt arbete med en medveten inställning att göra en dålig insats. Den mening som skapar energi för att göra en god insats finns på flera olika plan. Att jag själv är framgångsrik, att vi som arbetsgrupp lyckas och inte minst att det vi ska uppnå är något viktigt som jag sätter stort värde på.

Mening 3 – Att vara i ett sammanhang

Ordet mening betyder att det finns ett värde. På en arbetsplats finns flera olika sorters värden som ska gynnas. Arbetsgruppens klimat och samarbete är ett värde som har stor betydelse för att vi ska lyckas.

Den grupp som har utforskande och uppskattande samtal om vad som är viktigt och vad vi hittills lyckats med som grupp, den känner sig bra, den vill man tillhöra. Ett salutogent ledarskap kan påverka detta på olika sätt, genom sitt förhållningssätt, sin pedagogik och sin vilja att involvera och visa tilltro till allas kompetens.

Det handlar om ledarskap

Meningsfullheten som både existentiell grundförutsättning och nyckel till människans arbetslust är självklar. Den hotas hela tiden av den kaotiska vardagens missförstånd och tidsbrist, så är det. 

Med ett salutogent ledarskap kan man ändå hitta ett sätt att påverka både människan och sammanhanget i en meningsskapande riktning. Med ögonen öppna för vad som gör tillvaron begripligmeningsfull och hanterbar får man som ledare en vägledande ram för sina tankar i den riktningen. Det blir mer meningsfullt att tillhöra en arbetsplats som bidrar positivt till min känsla av sammanhang.

Olofströms kommun satsade

Olofströms kommun satsade på salutogent ledarskap och medarbetarskap. Du får veta hur dom gjorde och vad som blev skillnad i vårt webbinar den 20 april, kl 8.30 – 9.30

Läs mer och anmäl dig här>>

av Anders Hanson
8 april 2021