Stärk känslan av sammanhang!

Bygg en hållbar organisation!

Så gjorde Strömsunds kommun med Hälsopromotiongruppens stöd, för att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap.

Strömsund tog ett helhetsgrepp
Att förändra organisationers kultur är svårstyrt och tar tid. Det blir mer framgångsrikt om man kan satsa på en kompetensutveckling som påverkar flera ”nivåer” i organisationen. Strömsunds kommun tog ett helhetsgrepp och involverade både kommunledningsgruppen, samtliga chefer och alla medarbetare. Dessutom fanns det en stark förankring på politisk nivå där en salutogen inriktning var formulerad och beslutad i styrdokument.

Suntarbetsliv presenterar hur de gick tillväga
Läs gärna den artikel som sunt arbetsliv publicerade i veckan. Där finns en tydlig beskrivning av hur kommunen gått till väga.

Läs artikeln, klicka här >>

Har du frågor
Har du sedan fler frågor om hur ni skulle kunna göra i din organisation för att stärka hälsa och hållbarhet så är du välkommen att höra av dig till oss på Hälsopromotiongruppen.

Vi kan berätta om en rad positiva effekter som våra utbildningar bidragit till i olika organisationer.

av Anders Hanson
Alingsås 11 november 2021