Svenska Hälsopromotiongruppen anno 2004 och loggans utveckling från 2002 till 2022.
Från vänster, Staffan Wåhleman, Jennie Andréen, Anders Hanson, Anne Hanson, Jonas Brandström

20 år med Hälsopromotiongruppen

Svenska Hälsopromotiongruppen AB startade 2002 med ambitionen att hjälpa chefer och organisationer att göra hälsofrämjande på riktigt. Nu tar vi sats på 20 nya år!

Nytänkande tar tid men är också otroligt roligt, Anders Hanson som är ägare sedan start ger sina tankar om resan , minnen och vad som händer nu.

20 år i branschen, viktigare än någonsin

Svenska Hälsopromotiongruppen AB startade 2002 med ambitionen att hjälpa chefer och organisationer att göra hälsofrämjande på riktigt.

Huvudkontoret för Hälsopromotiongruppen ligger i kaféstaden Alingsås. Är ni där, knacka på så bjuder vi på kaffe.

Varför behövdes vi?

Kunskapsområdet och arbetssätten som syftar till att stärka hälsan har historiskt varit otydliga och inte särskilt effektiva. I de flesta sammanhang har ordet hälsofrämjande använts men tankesätt, metoder och effektmätningar har handlat om att förebygga ohälsa.

Förebygga är självklart viktigt och har en lång tradition ända sedan WHO från 1946 började utveckla Health Promotion och från 1986 det som kom att kallas workplace health promotion.

Det kom en ny idé

Det som inspirerade till att göra något mer av det hälsofrämjande var Aaron Antonovsky´s förslag om ett salutogent synsätt. Ett perspektiv som handlar om att hitta och stärka det som bidrar till att hälsan bevaras och förbättras. Detta blev en tydlig vändpunkt där den tidigare patogena traditionen fick ett komplement som kunde tydliggöra vad ett hälsofrämjande arbete går ut på.

Nytänkande tar tid

Ett ord eller ett nytt perspektiv, som dessutom är lite udda i en normalt risktänkande värld, blir inte självklart för många över en natt. Det finns traditioner och ”kunskapsägare” som tycker att – vi kan väl redan det vi behöver kunna om vad hälsa är och hur den ska fixas.

Om man tittar tillbaka de 20 år som Hälsopromotiongruppen erbjudit sina tjänster så har det dock hänt jättemycket. Idag har de flesta organisationer planer och aktiviteter för att både förebygga ohälsa, som Arbetsmiljölagen säger, och främja hälsa med de arbetssätt som behövs då.

Ordet salutogent och vad det står för har också blivit något som inspirerat och stärkt den främjande inriktningen för många. Det blev extra tydligt när OSA-föreskriften kom 2016. Det blev tydligt att god social arbetsmiljö inte kan uppnås genom att enbart tala om vad man inte ska göra på en arbetsplats.

Vad har Hälsopromotiongruppen gjort?

Vi har envist och övertygat fortsatt att sprida den salutogena idén. Vi har sett många exempel på att den gör skillnad och det har gjort oss trygga i att den behövs.

Längs vägen har vi fortsatt att studera och formulera vad det salutogena innebär och hur hälsofrämjande på riktigt kan gå till. Förutom att skriva böcker så har vi utvecklat arbetssätt, utbildningskoncept och verktyg som hjälper chefer och medarbetare i sitt hälsofrämjande arbete.

Jag tror det är nu det händer

Jag tror att vi befinner oss vid en brytpunkt. Det har varit två år av pandemi som verkligen satt människans hälsa i fokus. Arbetslivets hälsoarbete, som kanske fått stå ”på vänt”, har blivit ännu mer utmanande för många och därmed har den hälsofrämjande delen också blivit viktigare.

I Hälsopromotiongruppen har vi fortsatt att leverera våra tjänster på den digitala arenan. Vi har också kunnat ta oss tid att utveckla och tydliggöra vad vi vill, vad vi kan och hur vi brukar lyckas med våra insatser. En ny hemsida är uppe nu och med den som symbol för nystart efter två tuffa år i arbetslivet blickar vi framåt.

Det finns så många viktiga och spännande utmaningar att ägna sig åt när vi vill skapa ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.

av Anders Hanson, 27 jan 2022

Roligaste minnet under åren

När min bok Workplace Health Promotion – A Salutogenic Approach kom ut 2009 blev jag inbjuden att presentera dessa tankar vid IUHPE´s konferens i Geneve.

Efter mitt seminarium fick jag en pratstund med Shifra Sagy från Ben Gurion University of the Negev, Israel . Hon var kollega med Aaron Antonovsky när han levde och verkade vid samma institution. Shifra Sagy bekräftade och stärkte betydelsen av det jag presenterat och gav mig ytterligare inblick i hennes erfarenheter från tiden med Antonovsky.