Hur orkar människorna på arbetet?

Så har man tänkt många gånger, särskilt de två senaste åren. Förklaringen till orken, och viljan att bidra finns nog i de existentiella grundvillkoren. En människa som blir sedd, får vara med i ett sammanhang och känner sig behövd, blir starkare. Det är den resursen vi ska fortsätta att ta till vara genom vårt sätt att leda och utveckla verksamheter.

Två år med pandemi har kostat på för både människor och organisationer. Men man blir imponerad av hur bra många verksamheter fungerar, trots utmaningar som vi inte mött tidigare i modern tid.

Läs vidare så får du se hur Anders Hanson tänker kring detta.

Våg efter våg – Man blir så trött

2 år med pandemi har kostat på för både människor och organisationer. Några har mått mera dåligt av smitta, ensamhet och ovisshet. Under denna tid har jag, trots pandemins begränsningar, mött många chefer och medarbetare i digitala utbildningar. Och jag är så imponerad över hur bra deras verksamheter verkar fungera trots allt. Och vilken utvecklingsvilja och optimism det finns trots en vardag med hopplösheter.

Nu verkar det finnas ljus i tunneln

När januari går mot sitt slut kommer det fler positiva signaler än på länge. Det börjar bli dags snart att samlas på riktigt. Många känner att det är jättehög tid att återuppta det viktiga arbetet med att bli ännu mer hälsosam och hållbar som organisation. Hur ska vi tänka och vad kan vi göra för att välbefinnande, arbetsglädje och engagemang ska bli så bra det kan för våra medarbetare?

Behovet finns hos de flesta

Nu är det ännu större skäl att ha en bra plan och effektiva insatser för att människor ska må bra och lyckas bra på jobbet. OSA-föreskriften finns där och ska följas. På många håll har man också ett svagare läge än före pandemin när det gäller hälsan. Det kan behövas mer av rehabiliterande och förebyggande insatser. Men vi vet också att en tydligt hälsofrämjande strategi är det som verkligen kan göra skillnad, särskilt när det gäller den mänskliga delen av arbetsmiljön.

Ambition finns hos många

Störst kraft blir det när utveckling och förbättringsarbete är både behovsdrivet och ambitionsdrivet. De flesta arbetsgivare ser idag nödvändigheten att inte bara göra det man måste. Om vi vill bli bra, så måste vi sträva i den riktning vi vill komma. Att sänka sjuktalen är viktigt, men kan inte vara vårt enda mål. Med det främjande/salutogena förhållningssättet och arbetssättet får vi ett kompletterande sätt att ta ut riktning och välja väg som kan engagera många. Ett sätt som ökar chansen att vi förflyttar oss i den riktning vi vill.

Kraften finns i människorna

Jag fattar inte hur människor orkar?

Så har man tänkt många gånger, särskilt de två senaste åren. Förklaringen till orken, och viljan att bidra finns nog i de existentiella grundvillkoren. En människa som blir sedd, får vara med i ett sammanhang och känner sig behövd, blir starkare. Det är den resursen vi ska fortsätta att ta till vara genom vårt sätt att leda och utveckla verksamhet.

Resiliens är ett ord som beskriver denna förmåga att klara påfrestning och återhämtning. Vi behöver inte vänta på något ”rätt tillfälle”. Kraften och viljan kommer snabbt när det finns något meningsfullt och hanterbart att ägna sig åt.

av Anders Hanson, 2 februari 2022