Bygg en hållbar organisation!

Stärk känslan av sammanhang! Bygg en hållbar organisation! Så gjorde Strömsunds kommun med Hälsopromotiongruppens stöd, för att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Strömsund tog ett helhetsgreppAtt förändra organisationers kultur är svårstyrt och...

Tillit är en kulturfråga!

Är det svårt att skapa tillit …? – Egentligen inte. Tillit är en kulturfråga! Vi möter allt fler uppdragsgivare som påbörjat en resa mot tillitsbaserad styrning och ökad tillit i sin organisation. Man ser tillit som ett sätt att skapa en effektiv och...

Arbetets mening & livets värden!

Om Salutogent förhållningssätt som förändringskraft Arbetets mening & livets värden I slutet av pandemin har vi en ökad debatt om arbetslivets påverkan på välbefinnande och hälsa. Fokus är framför allt på den sociala arbetsmiljön och människans existentiella...

Organisationer förändras

Jobba hemma eller på arbetsplatsen … Organisationer förändras Många har det senaste året tvingats till och vant sig vid distansarbete. I fortsättningen vill man kanske blanda sin tid på arbetsplatsen med arbetstid hemma eller någon annanstans. Exempel på ett...

Nu kör vi igång – Vill du åka med?

Batterierna är laddade … Nu kör vi igång – Vill du åka med? Efter en skön sommar med laddade batterier har vi startat upp vår organisation igen. Det är dags att fortsätta vår “resa”.  Vilken resa ska vi göra? Vart är vi på väg? För...