Är det svårt att skapa tillit …? – Egentligen inte.

Tillit är en kulturfråga!

Vi möter allt fler uppdragsgivare som påbörjat en resa mot tillitsbaserad styrning och ökad tillit i sin organisation. Man ser tillit som ett sätt att skapa en effektiv och framgångsrik verksamhet. Dessutom ett sätt att åstadkomma en arbetsmiljö där medarbetare trivs, är delaktiga och engagerade.

Ambitionen att lyckas med detta är stark i början. Men efter ett tag så brukar det bli allt mer tydligt att det finns svårigheter på vägen när man ska påverka en hel organisations sätt att vara och fungera.

En ny förståelse
Är det svårt att skapa tillit? Egentligen inte, men det behövs en lite annorlunda förståelse och en ändamålsenlig strategi.

Förståelsen för vad som påverkar och behöver påverkas för att nå dit vi vill innehåller många olika delar. Där finns exempelvis organisationsstrukturen, kulturen, symbolerna och människornas sätt att tänka, att vara och bete sig. Bara en sådan förutsättning som att vi sedan länge försökt förskjuta styrningslogiken från detaljer och regler mot allt mer värdestyrning skapar helt nya villkor för ledarskap och medarbetarskap.

En främjande strategi
Om vi ska ta oss dit vi vill så behöver vi enas om vart vi ska och skapa förutsättningar för att röra oss i den riktningen. Tillitsbaserad styrning med hög delaktighet och kund-/brukarfokus ökar komplexiteten och dynamiken i verksamheterna. Graden av förutsägbarhet och kontroll minskar. Man kan säga att vi rör oss från ordning till kaos.
Då behöver både ledarskap och medarbetarskap en förståelse och ett förhållningssätt som kan samla energin och aktiviteten i riktning mot det håll vi vill, till exempel, kvalitet i verksamheten och god arbetsmiljö. Salutogent ledarskap och medarbetarskap är ett sätt att beskriva vad en främjande strategi behöver bestå av. Här finns stöd till hur man kan förstå, förhålla sig och påverka sitt sammanhang på ett ändamålsenligt sätt.

Den sociala dynamiken
Social arbetsmiljö och psykisk hälsa ligger fortfarande högt på dagordningen. Detta är områden vi måste förbättra inte minst om det ska bli mer tillit. Jag tror inte vi lyckas med dessa områden om vi inte tydligare tillämpar en främjande/salutogen strategi.

OSA-föreskriften är tydlig vad gäller åtgärdande och förebyggande men förvånansvärt fåordig om det främjande sättet att påverka frågorna. Visst måste vi åtgärda och motverka kränkning och särbehandling. Men det räcker inte, om det är en god social arbetsmiljö vi vill uppnå. Då behöver vi beskriva vad det är och planera för det också.

Kramfors senast i raden
I början av veckan mötte jag cheferna i välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun. Där finns redan idag väl fungerande verksamheter och många engagerade chefer och medarbetare. Nu vill man mer och ännu bättre, bland annat inspirerat av den tillitsbaserade styrningstanken. Förvaltningsledningen har då konstaterat att det handlar mycket om den kultur och det förhållningssätt som behövs för att göra denna utveckling möjlig.

Därför startar man sin ”resa” genom att stärka ett salutogent ledarskap och en salutogen kultur. Det ska medverka till en kultur som ökar delaktighet, engagemang och lärande i arbetsgrupperna. En väg till att allt fler bidrar på sitt bästa sätt till verksamhetens resultat och den goda arbetsplatsen.

Går det?
Ja, nu har vi sett så många positiva effekter av ett salutogent sätt att vi tveklöst kan svara ja på den frågan. I kommuner som Olofström, Strömsund, Vaxholm och Södertälje noterar man en positiv påverkan på sådant som arbetsklimat, engagemang, sjuktal och inte minst hur cheferna trivs och orkar med sitt svåra uppdrag.

Av sådan återkoppling blir man inspirerad.

av Anders Hanson
Alingsås 11 november 2021