Erbjudande 11-12 maj

Verktyg för arbetsplatsens kultur

Dialogverktyg för klimat och teamarbete

Erbjudande: Utveckla dina verktyg för att skapa psykologisk trygghet i dina arbetsgrupper. Anmäl dig till vår utbildning 11-12 maj. Lunch till lunch på Öijared resort.

Välkommen!

Under denna utbildning i en fantastisk lärmiljö på Öijared Resort får du kunskap och provar på olika verktyg du som chef eller ledare kan använda så att de du jobbar med kan finna resurser och styrkor som alltid finns, men som även synliggör de utvecklingsområden som tar gruppen mot gemensamma mål.

Är du chef, konsult eller ledare för grupper får du här viktig bakgrundskunskap och praktiska metoder så att du kan hjälpa individer och grupper i att finna sina tillgångar och hur dessa används på bästa sätt.

Arbetssätt och teorier under utbildningen har en tydlig främjande/salutogen utgångspunkt där vi diskuterar och provar hur man kan använda verktyg som inte enbart blir ”värktyg” dvs metoder som synliggör och åtgärdar eller förebygger problem. Detta är givetvis helt nödvändigt, men räcker oftast inte hela vägen fram om vi inte också har arbetssätt som fokuserar på det vi vill uppnå eller lyckas med. Under denna utbildning får du praktisk kunskap och insikt om hur viktig en komplementär utgångspunkt är för en hållbar organisering.

Under utbildningen får du kunskap, arbetssätt och metoder:

  • Kunskap och praktisk tillämpning av salutogent ledarskap
  • Personlig utveckling och trygghet i ditt ledarskap
  • Arbetsplatsträffen att längta till
  • Det stärkande utvecklingssamtalet
  • Planeringsdagen som får det att lyfta
  • Det inspirerande coachingtillfället för individ och grupp.

Verktyg och litteratur som används under dagarna ingår i priset. PM med mer utförlig information får du ca 2 veckor innan starten.

Denna utbildning genomförs

som öppen utbildning, se datum nedan
internt på en plats ni väljer

Anmälan & frågor

ANMÄLAN »

KONTAKTA OSS »

Tid, plats och pris

Datum

11 – 12 maj, lunch till lunch

Plats

Öijared Resort, strax utanför Alingsås, 4 mil norr om Göteborg.

Pris

5.900 kr (ex moms) per deltagare. I priset ingår kost, logi och alla verktyg vi använder.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

ANMÄLAN »

Kursledare

Peter Lindberg

Peter är utbildare, handledare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare för blivande hälsopedagoger. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt det metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling.

Anders Hanson

Anders är författare och förnyare av det hälsofrämjande arbetet i företag och organisationer. Han har skrivit fyra böcker om vad ett salutogent/ hälsofrämjande tänkande innebär. Anders är också erfaren konsult som ofta möter chefer och ledningsgrupper i samtal om vad som skapar hälsosam framgång.

Fredrik Hörlyk

Fredrik är organisationskonsult med inriktning på affärsutveckling och ledarskap. Civilingenjör i datateknik som efter 20 år i teknikindustrin valt att fokusera på affärsnytta genom välmående organisationer och människor. Stöttar individer och ledningsgrupper med drivkraftsanalys, genomlysning, coaching och förändringsstöd.

Även svåra samtal kan bli lätta med ett salutogent förhållningssätt i verktyg och metodik.

Verktyg som ingår under utbildningen

Ta en minut till reflektion
Samtalskort för arbetsgrupper
Utvecklings- & medarbetarsamtal
Samarbetsövningar för arbetsgruppen

För mer information

4 + 10 =