Hälsans mysterium

Samma men så olika Jag är bekant med en organisation där det finns två arbetsplatser som arbetar med samma saker, som har lika hög belastning, som har lika välutbildade och erfarna medarbetare. Det ser väldigt lika ut ”på papperet”. Men när man varit innanför dörren...

Behöver du Värktyg eller Verktyg!?

En smärtfri eller en hälsosam arbetsplats … Behöver du värktyg eller verktyg? För att lyckas med vårt uppdrag behövs verktyg som hjälper oss att uppnå det vi har som mål att lyckas med. Det viktigaste verktyget är givetvis de människor som jobbar i...

#10 Tio tankar om tillit!

Hur-frågan avgör tilliten!Detta blir min avslutande spaning och reflektion i denna serie, tio tankar om tillit. Egentligen borde jag gå vidare då jag varje vecka hör och ser nya yttringar i den tillitsbaserade styrningens kölvatten. Men just nu känns dessa rader...

#9 Tio tankar om tillit!

Tillit bygger ansvarskultur!Många vill resa Börja med att ta reda på vart ni ska och hur ni ska ta er fram! Det finns en stark tro på tillit som en väg till förbättring. Det är dock ganska vanligt att man ännu inte har riktigt klara svar på frågor som: – Vad...

#8 Tio tankar om tillit!

Tillitens struktur & kultur!Tillit är bra, det vill vi ha. Det kan vara något som gör verksamheter framgångsrika, som ger bra arbetsmiljö och friska arbetsplatser. När vi nu startar ett nytt år får du här lite nya funderingar om vad denna idé om styrning och...