En smärtfri eller en hälsosam arbetsplats …

Behöver du värktyg eller verktyg?

För att lyckas med vårt uppdrag behövs verktyg som hjälper oss att uppnå det vi har som mål att lyckas med. Det viktigaste verktyget är givetvis de människor som jobbar i organisationen, men ofta behövs även ytterligare redskap som synliggör värdefulla faktorer att utveckla.

En del av verktygen som används blir ”värktyg”, dvs temperaturmätningar eller medarbetarundersökningar som hjälper oss att får syn på det som värker, alltså sådant som är mindre bra och kräver nödvändiga åtgärder. Ibland är detta viktigt, tom helt nödvändigt, men det räcker inte hela vägen fram.

Vi behöver också ha kompletterande verktyg som letar efter tillgångar och det som fungerar. Jobbar vi endast med värktyg får vi i bästa fall en ”smärtfri” arbetsplats, men det är inte säkert att arbetsplatsen därmed blir ett hälsosamt och kreativt ställe att vara på.

Vi finner som regel det vi letar efter
Ja är det inte precis så, att det vi letar efter eller söker finner vi till slut? Så varför inte leta efter det vi vill hitta eller få syn på?
KasamDIALOGEN hjälper oss att finna det som gör att människor och verksamhet lyckas och mår bra.

KasamDIALOGEN ett verktyg för salutogena samtal
Vi på Hälsopromotiongruppen utvecklar och uppdaterar just nu ett av våra mest populära verktyg. Det handlar om uppskattande frågor som ger utrymme för reflektion och dialog kring det dom känns viktigt.
Frågorna och vår samtalsmodell har tydlig riktning mot det vi vill få syn på och vill ha, men ger även utrymme att sätta ord på det som ”värker.”

KasamDIALOGEN är ett sätt att:
– Se den du möter (En värdefull person med viktiga synpunkter)
– Vara och förhålla sig (Nyfiken och förväntansfull)
– Göra och ställa frågor (Intresserade och utforskande)

Hur skulle du svara och förklara?
Frågorna ha sin utgångspunkt i kasam (känsla av sammanhang) den teori som hjälper till att förklara hur hela sammanhanget kan påverka vårt välbefinnande och vår hälsa.

Frågorna är indelade i tre huvudgrupper under rubrikerna:
Meningsfullhet – Begriplighet – Hanterbarhet

I varje av dessa tre områden finns frågor som handlar om de mer personliga eller individuella förutsättningarna som kan bidra till en känsla av sammanhang. Dessutom finns det frågor som utgår från vad gruppen och organisationen bidar med.

Några exempel på frågor i kasamDIALOGEN
Tänk efter och fundera över vad du skulle svara, eller hur du vill utveckla följande påståenden:

MENINNGSFULLHET
Trivsel:
”I det stora hela trivs jag bra med mitt arbete”

BEGRIPLIGHET
Egen uppgift:
”Jag har klart för mig vad min uppgift går ut på och vad som förväntas av mig”.

HANTERBARHET
Stöd:
”Det finns hjälp att få från arbetskamrater eller ledning när jag behöver”

Hösten 2019 är det klart
Vill du använda eller utbilda din organisation i hur ni kan använda KasamDIALOGEN i medarbetarsamtalet eller i annat utvecklande samtal? Efter sommaren 2019 kommer KasamDIALOGEN 2.0 att presenteras. Men redan nu kan du kontakta oss så skräddarsyr vi en insats som passar just din organisations behov.

Vi kan hjälpa dig att gå från värksamhet till hållbar verksamhet!

av Peter Lindberg
Stockholm 26 feb 2019