Tillitens struktur & kultur!
Tillit är bra, det vill vi ha. Det kan vara något som gör verksamheter framgångsrika, som ger bra arbetsmiljö och friska arbetsplatser. När vi nu startar ett nytt år får du här lite nya funderingar om vad denna idé om styrning och förbättring kan innebära.

Populär idé
Tillit är en idé som engagerar. Den ger oss hopp om att kunna få ordning på vissa problem och kunna skapa något som är bättre. När det finns en god idé, något att tro på och sikta mot så vill många vara med. Inget är så starkt som en idé vars tid har kommit skrev den Franske författaren Victor Hugo. Därför blir tillit nu också som ett varumärke för vår tids ledarskaps- och organisationsutveckling.

En komplex vardag
Tillit är en enkel idé, men sammanhanget är komplext.
Vad ska man göra och Hur går man till väga när målet är att människor ska tänka, vara och göra annorlunda än de är vana vid? Tillitstanken förutsätter en radikal förändring i hur många organisationer fungerar idag. Några enkla och självklara lösningar finns inte.
Om målet är tillitsbaserad styrning i tillitsfulla organisationer så har de flesta organisationer en resa att göra.

Skaffa en karta
Om det är en resa som ska göras så är det bra med en karta. Därför är mitt förslag att de som tar besluten och ansvarar för att styra resan skaffar sig en bild av läget. Det behövs en gemensam begreppsapparat och förståelse för en del grundläggande frågor:
– Vad är tanken med tillit?
– Varför är det bra för oss?
– Hur tar vi det vidare i vår organisation på bästa sätt?
– Hur förklarar vi och skapar delaktighet i arbetsgrupper som engagerar?
– Hur tar vi vara på eventuellt ointresse och motstånd?

Sortera och strukturera
En resa mot ökad tillit är beroende av flera delar. Det börjar med och påverkas mest av hur tillit kan bli vägledande i styrning och ledning. Det har också stor betydelse hur strukturella förutsättningar i organisationen medverkar eller motverkar tillit. Eftersom tillit är en upplevd kvalitet i mötet mellan människor så blir de mjuka frågorna jätteviktiga. Hur påverkar vi klimat och kultur? Hur tänker vi att ledarskap och medarbetarskap kan bidra när vi vill bli en mer tillitsfull organisation?

”Två världar”
Myntet har två sidor. Å ena sidan och å andra sidan. Det finns en återkommande dualitet i organisationer när vi ser på en situation eller ett sammanhang utifrån olika aspekter.
En enkel uppdelning är när vi konstaterar att organisationens liv och utveckling påverkas av både Struktur och Kultur. Det finns ”hårda” frågor och ”mjuka” frågor. Det finns personer som gillar och är bra på struktur. Andra är mer intresserade av och lyckas bättre med kulturdelen. Poängen är att båda delar är viktiga och behöver ha ett ändamålsenligt samspel.

Vilken kultur ska vi ha?
Organisationskultur är ett svårstyrt men spännande fenomen. Det finns många beskrivningar av vad det är för något. Min egen, korta förklaring är,

– Kulturen är det liv vi människor lever tillsammans i den här strukturen. Hur tänker vi, hur är vi, vad har vi för oss, vad känner vi igen oss i, osv.

När vi nu vill få in mer av tillit så behöver många organisationer ha en förskjutning som innebär mindre lydnadskultur och mer ansvarskultur.

Det är två karaktärer som jag beskriver så:

(Bilden är ur Salutogen kultur-från värdegrund till verksamhetsnytta. (Hanson 2015))

Trevlig resa!
Det kan man väl få önska när du nu ska köra vidare mot den underbara framtiden.
Tillit är både ett mål och en viktig förutsättning om förbättring och förändring ska lyckas. Nu har vi hela 2019 framför oss, massor med tid att ställa viktiga frågor och diskutera hur vi ska göra resan så bra den kan. Var startar din resa, kanske tabellen ovan kan hjälpa dig se var ni befinner er idag.

Reseledning?
Ledning och chefer måste leda resan. På vissa avsnitt kan det vara bra att ha en guide som har rest samma sträcka förut. Hör av dig till oss på Hälsopromotiongruppen, vi älskar dessa viktiga och lärorika möten som kan bli längs vägen. Om du fixar fikat så kommer vi gärna.

Ha ett gott år 2019!

av Anders Hanson
Alingsås den 15 januari 2019