Vilka förutsättningar har chefer?

Vilka förutsättningar har chefer?

Salutogent ledarskap behövs Det hände mycket i februari. Först var det regeringens strategi för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Sedan kom Arbetsmiljöverket och myndigheten för arbetsmiljökunskap med en rapport där man nu konstaterar att det behövs ett salutogent...

Är hållbart arbetsliv möjligt?

Pandemin sliter på människor och organisationer. Många gånger kan man dock konstatera att påfrestningar som övervinns stärker både individer och organisationer. Faran är att om tillvaron blir alltför oordnad allt för länge så ökar risken för ohälsa och oförmåga att...
Chefsstöd i krävande tider!

Chefsstöd i krävande tider!

Om man ska behålla orken, hälsan och engagemanget som chef så är det många som behöver stöd nu. Hur ska man vara och hur ska man leda när den ordinarie strukturen är ersatt av distans, improvisation och digital kommunikation? Vi har i höst nåtts av för många...
Medarbetarsamtal i en annorlunda tid!

Medarbetarsamtal i en annorlunda tid!

Digitala samtal via datorn… Medarbetarsamtal i en annorlunda tid! Corona fortsätter att påverka arbetslivet. På arbetsplatsen ska vi hålla oss ifrån varandra och undvika fysiska möten i större grupper. Många fortsätter att arbeta hemifrån. Det är jobbigt att...