Ett kostnadsfritt inspel i ledningsgruppen

Om du tillhör ledningen i din organisation så erbjuder vi oss att komma och kort berätta hur de gjorde som lyckats bäst med hållbart ledarskap och friska arbetsplatser.

Bjud in oss till ett ledningsmöte via länk 30 – 60 minuter när det passar i er agenda.

Vi förbereder oss genom att intervjua någon lämplig företrädare hos er så att vi får lite koll på vilka som är era viktigaste frågor och utmaningar.

Vi har lärt oss längs vägen

Svenska Hälsopromotiongruppen har i 20 år bidragit i organisationers salutogena förbättringsarbete. Vi har sett många exempel på förändringsresor och lärt av misstag men framförallt lärt av framgångsexempel.

Det går att påverka ledarskap, medarbetarskap, kultur, klimat i en främjande riktning. Det som behövs är rätt kunskap, genomtänkt metodik och lämpliga verktyg.

Effekten kan vara olika saker, men sänkta sjuktal, lättare att rekrytera, stärkt tillit och vikänsla och inte minst en positiv påverkan på verksamhetens kvalitet.

Hållbart ledarskap – En strategisk fråga

Hur tänker högsta ledningen om det goda livet i sin organisation?
Hur tänker ni i din organisation?

Vi vill ha friska arbetsplatser med hållbart ledarskap och en kultur som stärker engagemang, tillit och ansvar. Det finns olika sätt att uttrycka målbilden för en organisations mjuka frågor.

Men målbilden visar ”bara” på i vilken riktning vi vill röra oss eller hur vi vill att det ska vara när det är som bäst. Vägen dit kräver fler frågeställningar och ganska mycket mer analys och eftertanke.

Det är en komplex uppsättning av villkor och förutsättningar som avgör om och hur en organisation eller en arbetsplats kan lyckas med en förflyttning. Det handlar mer om en långsiktig ”resa” än om att planera och kontrollera en snabb transformation från det läge vi inte är nöjda med till något som är så mycket bättre.

Kontakta oss eller boka ett digitalt besök

Anders Hanson eller Peter Lindberg kommer gärna till er på ett digitalt möte i er ledningsgrupp. Kontakta någon av dom så kan de berätta mer eller boka in ett möte direkt via formuläret nedan.

av Staffan Wåhleman

Kontakta Peter eller Anders

Peter Lindberg, 070 – 588 93 06 eller peter@halsopromotiongruppen.se
Anders Hanson, 070 – 588 91 20 eller anders@halsopromotiongruppen.se