Om man ska behålla orken, hälsan och engagemanget som chef så är det många som behöver stöd nu. Hur ska man vara och hur ska man leda när den ordinarie strukturen är ersatt av distans, improvisation och digital kommunikation?

Vi har i höst nåtts av för många berättelser från chefer som söker utvägar för att få sitt sammanhang och sitt ledarskap att fungera i coronatider.

Utmaningen som chef och ledare
Ett chefsuppdrag innehåller nästan alltid många utmaningar. Det är komplext och mer eller mindre komplicerat att få ordning på verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Nu har dessutom de flesta chefer en utspridd organisation med distans till och emellan sina medarbetare. Hur ska man leda då på bästa sätt för att både människor och verksamhet ska fungera och orka? Vi upplever att många chefer och ledare brottas med denna frågan idag.

Känslan av sammanhang sviktar
Om jag ska sätta ord på vad som hänt senaste halvåret, så upplever jag att det är känslan av sammanhang som sviktar och hos vissa gått förlorad. Arbetsplatsen som ett meningsfullt sammanhang är helt klart annorlunda. För vissa har arbetsmiljön blivit till stora delar digital och webbaserad. I en del verksamheter gäller det hela personalgruppen. I andra är personalen på jobbet för att verksamheten kräver det, men chefer och administratörer arbetar på distans.

Detta är helt nya förutsättningar om man vill att sammanhanget ska upplevas begripligt, meningsfullt och hanterbart. Den som arbetar hemifrån kanske kan få hjälp att ordna en ergonomiskt bra arbetsplats. Men hur hanterar vi det gemensamma ansvaret att uppnå och bibehålla en god organisatorisk och social arbetsmiljö?

Chefsuppdraget och ledarskapet ska fungera
I de organisationer där vi ser att man ger sina chefer personligt stöd i form av handledning/coaching tycker vi oss märka ett bättre välbefinnande. En timme i månaden låter inte mycket men blir en ventil och inspirationsmöjlighet som kan göra skillnaden mellan att säga upp sig och att orka vidare. För vissa ligger fokus i mötet på specifika vardagsdilemman i verksamhet eller arbetsgrupp. För några är det situationen i det stora hela där egna livsfunderingar känns angelägna att ta upp i samtalet.

Gör det salutogent
Idag handlar det mer än vanligt om att stärka motivation och uthållighet. Ett krävande uppdrag ska fullföljas trots annorlunda villkor både i omvärlden och i organisationen.

Ställ därför fler salutogena frågor:
– Hur vill vi det ska vara?
– Vad är viktigt då?
– Vad av det har vi redan?
– Vad ska vi förstärka eller lägga till?
… och så vidare?

Självklart behöver vi också ställa problemfrågorna: Vad är det som inte fungerar? Varför fungerar det inte? Vilka konsekvenser får det? Hur kan vi reparera det? …osv. Då får vi också kunskap om vad och hur vi ska förebygga så inte problemet återuppstår.

av Anders Hanson
Alingsås 4 november 2020