Hälsans mysterium

Samma men så olika Jag är bekant med en organisation där det finns två arbetsplatser som arbetar med samma saker, som har lika hög belastning, som har lika välutbildade och erfarna medarbetare. Det ser väldigt lika ut ”på papperet”. Men när man varit innanför dörren...

Behöver du Värktyg eller Verktyg!?

En smärtfri eller en hälsosam arbetsplats … Behöver du värktyg eller verktyg? För att lyckas med vårt uppdrag behövs verktyg som hjälper oss att uppnå det vi har som mål att lyckas med. Det viktigaste verktyget är givetvis de människor som jobbar i...

Förvånansvärt enkelt!

Liten bok stärker tillit i arbetsgrupper Förvånansvärt enkelt Vi kallar den för mjölkboken – ”Vem har gjort slut på mjölken?” , fast den handlar inte om mjölk utan om att stärka arbetsplatsens klimat och kultur. Den innehåller en berättelse med inlagda...

Tillit är salutogen!

Statliga myndigheter fortsätter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning Tillit är salutogen Hur ska vi organisera och leda välfärdens verksamheter så att de som jobbar där trivs, orkar och lyckas med sin uppgift? Denna fråga ligger i tiden och ställs både av...

Arvet efter Antonovsky!

Ett nytt salutogent forskningscenter Arvet efter Antonovsky Ett spännande möte i Zürich med Aaron Antonovskys forskarkollega För tre veckor sedan besökte jag Universitetet i Zürich. Där var det en konferens med öppning av ett Salutogent forskningscenter. Det är en...