Hur kommer man igång?

Medarbetardagar som stärker tillit och arbetsglädje! Hur kommer man igång? I många organisationer är utmaningen stor att hantera höga sjuktal, medarbetare som slutar och svårigheten att hitta ny kompetens. Läget är besvärligt i många verksamheter och chefer lägger...

Kan misstro bli tillit?

Påverka krafterna i organisationen! Kan misstro bli tillit? Hur kan man förstå och påverka de krafter i en organisation som stärker tillit, ansvar och arbetsglädje. Händelser i livets vardag kan vara lärorika och ibland även skrämmande. Jag mötte en grupp politiker...

Förvånansvärt enkelt!

Liten bok stärker tillit i arbetsgrupper Förvånansvärt enkelt Vi kallar den för mjölkboken – ”Vem har gjort slut på mjölken?” , fast den handlar inte om mjölk utan om att stärka arbetsplatsens klimat och kultur. Den innehåller en berättelse med inlagda...

Tillit på recept

Tillit på recept! Arbetsglädjen ska bli bättre Tillitsdelegationen har redovisat sina första slutsatser. För att lyckas med uppdraget måste vi styra mot arbetsglädje och engagemang. Det finns pengar och bättre kvalitet att vinna genom bra dialog, kommunikation och...