#7 Tio tankar om tillit!

Är tillit viktigt?Är det så avgörande att livet inte kan fungera annars? Svaret är ja, om man med tillit menar människans upplevelse av att höra till och vara behövd och uppskattad. Detta är vår grundläggande meningsfullhet som gör att vi kan känna sådant som...

#6 Tio tankar om tillit!

Kan ledare skapa tillit? Vems är ansvaret att det blir tillit? Kan man delegera det till någon som en arbetsmiljöfråga? Eller är tillit allas gemensamma ansvar och därmed något svårstyrt mot ett svårbestämt mål. Hur vet vi om vi har lyckats skapa tillit på en...

#4 Tio tankar om tillit!

Är tillit hälsosamt? Ja, under förutsättning att både det man vill och resan dit beskrivs och planeras på ett klokt sätt. Chefsfällan Jag har tidigare ställt frågan om tillitsbaserad styrning är en chefsfälla. Finns det risker med tillitstanken som vi behöver vara...

#3 Tio tankar om tillit

Tillit bygger på tilltro! Ordet tillit är ett så kallat palindrom, det kan läsas både fram och baklänges. Det hjälper till att beskriva tillit som en kvalitet som finns mellan människor. Jag litar på dig och du litar på mig, då finns det tillit oss emellan. Den kan...

#2 Tio tankar om tillit

Vilken tillit pratar vi om? Tillit har blivit ett populärt begrepp. Notera att det finns olika tankar om vad det betyder. Därför är det klokt menar jag att ställa några frågor: – Vad menar vi med tillit? – Varför är det bra? – Hur ska vi göra om vi...