Tillit bygger på tilltro!

Ordet tillit är ett så kallat palindrom, det kan läsas både fram och baklänges. Det hjälper till att beskriva tillit som en kvalitet som finns mellan människor. Jag litar på dig och du litar på mig, då finns det tillit oss emellan. Den kan finnas för att vi lärt känna varandra som tillförlitliga personer. Den kan också finnas eftersom vi bär med oss ett erfarenhetskapital där vi tidigare mött många ärliga och goda människor. Då har vi lärt oss att lita på folk i allmänhet och det gör vi tills motsatsen är bevisad.

Att våga tro
Vi kan se tillit som en effekt av att människor tror eller vet att andra är ärliga och vill väl. Denna tilltro och förtroende startar eller stärker tilliten. Det blir också tydligt att varje människa kan ta initiativ och välja att tro så långt det går. Det kan också handla om att våga ha tilltro. I en grupp eller på en arbetsplats kan det bli en god spiral mot ökad tillit när allt fler väljer eller vågar ha tilltro. En arbetsplats med osäkerhet, eller rent av rädsla, som drivkraft har det mycket svårare om man vill etablera en tillitsfull kultur.

Uppifrån
Tilliten i en organisation måste på något sätt ”förtjänas”. Med det menar jag att, om inte högsta ledningen har och visar tilltro till sina medarbetare så kan det inte bli en tillitsfull kultur. Då får varje arbetsgrupp vårda och hålla till godo med sin ”lokala tillit”.
När det finns en mellanmänsklig eller interpersonell tillit så är det en viktig resurs, ett kitt som håller ihop människor. Vi-känsla, öppenhet och samarbete stärker både arbetsmiljön och verksamhetens resultat. En tillitsfull kultur kan ”smitta” nya människor som kommer dit. Det går snabbare och lättare att ”komma in i gänget”. Det finns således flera vinster för en organisation som verkar för ett ledarskap och en kultur som är tillitsskapande.

Inifrån
För att ha tilltro till andra är det en bra förutsättning att först tro på sig själv. För att tro på mig själv behöver jag en upplevelse av att jag är ok, jag duger, jag betyder något. Människor omkring mig bidrar till denna upplevelse och den avgör hur jag känner mig. Om jag känner mig sedd, uppskattad och litad på, blir jag tryggare och mer benägen att agera så som omgivningen tror om mig, alltså visa tilltro tillbaka och tilliten stärks. Oavsett om man är medarbetare i verksamheten eller högsta chef behöver man självtillit som en grund för att kunna lita till andra.

Var börjar det?
Om tillit handlar om att tro, hur kan man då stärka tilliten i en organisation eller på en arbetsplats? Det finns inget färdigt, generellt svar på den frågan. Det beror till exempel på hur det är när vi börjar. Om det finns viss tillit finns det något att bygga vidare på. När det är stor tillitsbrist är det en längre resa. Det tar tid att bygga upp tillit när utgångsläget är dåligt och den kan skadas väldigt fort.

Den mest centrala och avgörande ”mekanismen” i tillitsskapandet tror jag sitter i våra tankar om varandra. Det är där det avgörs om vi utstrålar tilltro eller misstro mot den vi möter. I den mån man lyckas vara observant på sina tankar, så kan man ju då välja tilltro så ofta det går…

Om det är så enkelt, varför är det då så svårt?

Det du tänker om mig,
Så du ser på mig,
Som du är mot mig,
Sådan blir jag.

(Søren Kirkegaard)

av Anders Hanson
23 okt 2018