#10 Tio tankar om tillit!

Hur-frågan avgör tilliten!Detta blir min avslutande spaning och reflektion i denna serie, tio tankar om tillit. Egentligen borde jag gå vidare då jag varje vecka hör och ser nya yttringar i den tillitsbaserade styrningens kölvatten. Men just nu känns dessa rader...

#6 Tio tankar om tillit!

Kan ledare skapa tillit? Vems är ansvaret att det blir tillit? Kan man delegera det till någon som en arbetsmiljöfråga? Eller är tillit allas gemensamma ansvar och därmed något svårstyrt mot ett svårbestämt mål. Hur vet vi om vi har lyckats skapa tillit på en...

Kan misstro bli tillit?

Påverka krafterna i organisationen! Kan misstro bli tillit? Hur kan man förstå och påverka de krafter i en organisation som stärker tillit, ansvar och arbetsglädje. Händelser i livets vardag kan vara lärorika och ibland även skrämmande. Jag mötte en grupp politiker...

Människan är en berättelse!

Vad snackar du om? Människan är en berättelse! 1994 skriver Clarence Crafoord en liten viktig bok med titeln ”Människan är en berättelse”. Av en händelse får jag syn på ett välläst exemplar i min egen bokhylla. Jag slår upp boken och blicken faller på följande...

Tillit på recept

Tillit på recept! Arbetsglädjen ska bli bättre Tillitsdelegationen har redovisat sina första slutsatser. För att lyckas med uppdraget måste vi styra mot arbetsglädje och engagemang. Det finns pengar och bättre kvalitet att vinna genom bra dialog, kommunikation och...