Vad snackar du om?

Människan är en berättelse!

1994 skriver Clarence Crafoord en liten viktig bok med titeln ”Människan är en berättelse”. Av en händelse får jag syn på ett välläst exemplar i min egen bokhylla. Jag slår upp boken och blicken faller på följande stycke:

”Människor innehåller alltid berättelser: Man kan säga att det är berättelserna som möts, även om det bara är någon gång man får höra dem skildras. Ibland när jag rör mig i tunnelbanan och massor av människor strömmar emot mig så kan jag tänka: var och en av alla dessa tusentals människor har en spännande historia att berätta. Vilken rikedom! Varje gång vi för samtal i ett professionellt sammanhang står vi inför denna rikedom.”

Uppskattande samtal
Vad jag uppfattar av textstycket ovan är att Clarence har en genuin nyfikenhet och ett intresse för människan han möter. Är detta verkligen något man kan lära sig, eller är det en egenskap ett fåtal personer redan har med sig från början?

Jag tror personligen att du kan både lära dig och träna upp förmågan, men att det först och främst handlar om hur du ser på den du möter. Detta kommer i sin tur att påverka hela ditt förhållningssätt under samtalet.

Om du har salutogena glasögon på dig väljer du att se en människa som har värde, vars tankar blir både viktiga och betydelsefulla för dig att ta del av. En bra början är därför uppskattningen över att en person vill dela med sig av sin berättelse och tankar. Vilken tur att jag fått ta dela av detta!? Oavsett vad som kläs i ord finns där en god anledning till att berättelsen kommer ut just så. Vad kan vi lära och vi göra av denna nya kunskap? Ibland kan detta vara både svårt och utmanande och du måste givetvis vara mer upptagen av att lyssna än att berätta själv men försök får du se.

Börja med att lyssna istället för att bara höra.

I boken Uppskattande samtalskonst 2004 skriver författarna Susanne Bergman och Camilla Blomqvist:

”Det finns en mångfald av sanningar och varje sanning är rätt utifrån sitt perspektiv. Den som äger problemet har oftast själv de bästa ideerna hur de kan lösas, samt egna resurser för att lösa det.

”Genom våra berättelser skapar vi vår verklighet och oss själva.”
”Genom att i samtalet vara uppskattande och bekräftande skapar vi mer positiva verkligheter.”
”Allt sker i samskapande. En bra hjälp till utveckling är att fokusera på det som fungerar.”
”Genom att fokusera på framtiden, tar vi oss ur problem från det förflutna.”

Salutogena medarbetarsamtal
Tanken är att denna typ av samtal ska stärka känslan av ett sammanhang som blir mer Meningsfullt – Begripligt och Hanterbart för både medarbetare och chefer. Synergieffekten är att det även berikar arbetsgruppen och verksamheten i stort.
Då behöver medarbetarsamtalet bli ett mänskligt möte för:
– Berättande – Bekräftande – Reflekterande och- lärande.

Vad snackar vi om?
Jo vi menar att ett Salutogent Medarbetarsamtal med stöd av kasamDIALOGEN® är en form av medarbetardialog med frågor som är utformade för att skapa intresse och för att stärka det som bidrar till att människor kan må bra och lyckas. Samtalets form och innehåll har en genuint uppskattande och främjande riktning.

Vi rekommenderar att medarbetaren ska ha möjlighet att förbereda sig väl inför samtalet. Därför använder vi ett webbaserat frågeformulär (KasamDIALOGEN®) med frågor som utgår från en salutogen grund med Aaron Antonovkys teori om känslan av sammanhang som grund. När medarbetaren fyllt i svaren på frågorna kan en sammanställning skrivas ut för egen del. Denna kan medarbetaren studera i lugn och ro inför samtalet.

När dialogen väl kan börja möter hen en chef som är förväntansfull och nyfiken på din berättelse.

Hur går snacket efteråt?
När vi träffar de ledare som varit med på våra utbildningar (Det Salutogena Medarbetarsamtalet, Salutogent Ledarskap i Praktiken) och de har kommit hem och fått övat lite hör vi ofta kommentarer som:

”Det var lite ovant i början men nu märker jag att mina medarbetare tar ett annat kommando och ansvar för samtalet.”
”Medarbetarsamtalen känns mer meningsfulla, både för mig och min personal”
” Frågornas innehåll och samtalsstrukturen leder verkligen till att vi kommer fram till något!”

Är du mer nyfiken och vill höra mer är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss.

av Peter Lindberg, 29 aug 2017