Salutogena Medarbetarsamtal med KasamDIALOGEN®

Salutogena Medarbetarsamtal med KasamDIALOGEN®
En utbildning med salutogena verktyg
Ett utbildning för dig som är
Ledare/chef med personalansvar eller ledare/konsult som använder utvecklingssamtalet för att vägleda och coacha medarbetare eller andra deltagare. Med KasamDIALOGEN® - Salutogent Medarbetarskap får du ett verktyg som har en tydligt främjande inriktning. De samtalsfrågor som ingår är utformade för att skapa intresse för och stärka det som bidrar till att människor kan må bra och lyckas i sitt sammanhang.

Utbildningens idé
Dagens arbetsliv ställer höga krav. Därför krävs ett ledarskap som kan skapa förutsättningar som gör att varje medarbetares motivation och förmåga tas till vara. Genom ett salutogent medarbetarsamtal och ledarskap blir det lättare att möta både individen och gruppen i stärkande och utvecklande samtal.

Utbildningen syftar i första hand till att ge konkret färdighet att hålla salutogena samtal. Samtidigt ger denna dag en större förståelse för sambanden mellan den värdemässiga grunden i ett salutogent tänkande och hur det medverkar till ett uppskattande förhållningssätt i samtalet.

KasamDIALOGEN® – Salutogent Medarbetarskap!
Ett verktyg för det salutogena medarbetarsamtalet

Vi använder här Aaron Antonovsky´s kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer. Med KasamDIALOGEN® - Salutogent Medarbetarskap får du en metod för medarbetarsamtalet som kan påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet såväl i arbetet som i tillvaron i stort. De "mjuka" frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

Svåra samtal blir lätta
Efter utbildningen ska man känna sig trygg i att föra dialog kring vad som är viktiga resurser och tillgångar hos varje medarbetare man möter. Även de svåra samtalen blir lätta med ett salutogent förhållningssätt i verktyg och metodik.

Olika vägar
Det finns olika vägar till denna kunskap.
Vi erbjuder:

1. En intern utbildning på plats hos er.
2. Flera kortare kunskapsseminarier via webbinarium.
3. En mer omfattande kompetenssatsning för din organisation med kunskap om det salutogena ledarskapet och organisationers utveckling där KasamDIALOGEN ingår som verktyg.
Detta kan göras som en kombination av flera sätt. Tex fysiska träffar, utbildningsfilmer, webbseminarium, uppföljande handledning/chefscoaching, och medarbetardagar.


Intern utbildning hos er
Med en intern utbildning i er organisation så finns det stora möjligheter att anpassa KasamDIALOG utbildningen efter era förutsättningar och önskemål.

Under en halv eller hel utbildningsdag varvas teori med praktiska pedagogiska aktiviteter och övningar. Lämplig gruppstorlek vid intern utbildning är mellan 6 -16 personer. En fysisk utbildning är många gånger att föredra för att kunna öva och diskutera i gruppen.

Pris
Priset för intern utbildning baseras på dagsarvode och vilket material som ska ingå. Hör av er till oss för en förfrågan så ger vi er en offert.

Förfrågan och bokning
Kontakta oss på info@halsopromotiongruppen.se ›› eller telefon 0322 – 63 70 00.


Öppen webbutbildning
Utbildningen genomförs som en webbutbildning med tre träffar.

Varje lektionspass är två eller tre timmar långa och uppgifter ges till deltagarna mellan träffarna. Det är plats för 12 deltagare per grupp.

Datum för kommande utbildningar
Omgång 4 2021
Träff 1: Torsdagen 7 okt kl 9- 11
Träff 2: Tisdagen 19 okt kl 9 – 12
Träff 3: Onsdagen 10 nov kl 9 – 12

Innehåll

Träff 1 – Varför behöver vi ett främjande/salutogent utvecklingssamtal?
- Historien – utvecklingssamtal som idé och tradition
- Salutogenes som idé och främjande som strategi
- Utveckling för både människan och kulturen
- Vad är KasamDIALOGEN?
- Uppgift till träff 2

Träff 2 – Hur gör man för att lyckas med bra samtal?
- Vi testar salutogena samtal på riktigt
- Tillämpning av ett Salutogent förhållningssätt
- Vad ska ett Salutogent samtal innehålla?
- Plattform och stödmaterial
- Uppgift till träff 3

Träff 3 – Tillämpning i grupp och organisation
- Erfarenhetsutbyte utifrån egna samtal
- KasamDIALOGEN med en grupp
- Så har andra organisationer gjort
- Implementering i nya sammanhang.

UTBILDNING, PAKETERBJUDANDE
Innehåller
- Webbutbildningen om 3 x 2 el 3 timmar (Totalt 8 timmar).
- Tillgång till instruktionsfilmer. - Kompendium om salutogen samtalskonst.
- Boken Salutogent ledarskap ingår.
- Handledning utifrån deltagarens behov.
- 6 månaders abonnemang med en egen inloggning (ord pris från 3 .750 kr/år, ex moms) för att testa, träna och utvärdera verktyget.

Pris
Priset för detta erbjudande är 3.650 kr (ex moms).

Anmälan
Klicka på länken nedan för att komma till anmälningssidan.
Anmäl dig här ››

Frågor
Kontakta oss på info@halsopromotiongruppen.se ›› eller telefon 0322 – 63 70 00.


Kursledare

Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare, handledare och teamutvecklare. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt det metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling.Anders Hanson, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004). Sedan dess har han skrivit Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.


Referenser
KasamDIALOGEN - Salutogent medarbetarskap har använts sedan 2010
Sedan första utbildningen har fler än 1500 ledare deltagit i och uppskattat detta praktiska samtalsverktyg.

Vill du ha referenser:
Kontakta oss så ger vi dig möjlighet att prata med någon som använder detta verktyg eller som har gått våra utbildningar.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: