Salutogent Ledarskap i Praktiken (2 dagar)

En utbildning med salutogena verktyg för individ och grupp!
För dig som är
Ledare/chef med personalansvar eller ledare/konsult som med hjälp av utvecklingssamtalet och olika teamutvecklingstekniker vill bidra till såväl individers som gruppers utveckling. De arbetssätt och verktyg som ingår är användbara i organisationens olika delar, oavsett om du leder arbetsgrupp, projektgrupp eller ledningsgrupp.

Utbildningens idé
Dagens arbetsliv ställer höga krav. Därför krävs ett ledarskap som kan skapa förutsättningar som gör att verksamheten lyckas samtidigt som människorna mår bra och kan lyckas. Det är här det salutogena ledarskapet gör skillnad. Det är ett ledarskap motiverar, möjliggör och coachar på ett sätt som väcker varje individs och arbetsgrupps vilja och förmåga att ta ansvar. Denna utbildnings idé är därför att öka förståelsen för hur detta går till och samtidigt ge pedagogiska verktyg som hjälper dig att leda salutogent.

Utbildningens upplägg
Det salutogena ledarskapet i praktiken bygger på den salutogena idén som en röd tråd och kasam som en modell för att ge förståelse och struktur. Det innefattar både ledarskapet och medarbetarskapet och dess tillämpning på individ- och gruppnivå. Kunskapsgrunden hämtas i boken Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång av Anders Hanson. I denna utbildning varvas teori med praktiska pedagogiska aktiviteter och övningar.

Innehåll
• Salutogent (hälsofrämjande) ledarskap
• Kasam som förklaringsmodell för hälsa och förmåga
• Det nya medarbetarsamtalet – syfte och tillämpning
• Dialogen som en utvecklingsprocess och en väg till personlig insikt
• Livsresan – ett sätt att mötas
• KasamDIALOGEN® som verktyg för individens och gruppens utveckling
• Samtalsmetodik – praktik
• Salutogen coaching och teamutveckling med "SALUT påsen"
• Salutogent ledarskap och medarbetarskap som en del i verksamhetsutveckling
• Tillämpning i den egna organisationen – hur kan det se ut?

KasamDIALOGEN® – Salutogent medarbetarskap!
Ett verktyg för det salutogena medarbetarsamtalet

Vi använder här Aaron Antonovsky´s kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer. Med kasamDIALOGEN® får du en metod för medarbetarsamtalet som kan påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet såväl i arbetet som i tillvaron i stort. De ”mjuka” frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

Salutogen Teambuilding– Ett verktyg för arbetslagsutveckling
Vi använder bärande teorier och praktiska övningar som redskap för att skapa dialog kring det som är meningsfullt för arbetsplatsen. Detta är en viktig utgångspunkt när vi vill synliggöra den kompetens som redan finns. Men också som ett stöd i arbetet med att formulera strategier som främjar utveckling framgång och hälsa.

Förkunskaper
För deltagande förutsätts att man deltagit i ’’Introduktion – Salutogent Ledarskap’’ eller motsvarande.
Utbildningen startade hösten 2011
Sedan första utbildningen har ca 200 ledare deltagit i och uppskattat denna praktiska utbildning.

Deltagarna har bland annat kommit från:
Mönsterås kommun, Tibro kommun, HSB omsorg AB, Nybro kommun, Hela männsikan Botkyrka-Salem, Försvarsmakten mfl

Här är några av de som vi utbildat:
”Att ha haft möjlighet att gå kursen ”Salutogent Ledarskap i Praktiken” har givit mitt ledarskap en ny utmaning. Jag ser det jag inte såg förut, även i det till synes helt vardagliga. Det som jag tidigare såg som problem eller svårigheter, är fortfarande det, men, allting har också en annan sida. Det finns något kring de flesta situationer som är bra, eller kanske till och med mycket lyckat. Ser jag också det, blir det lättare att satsa rätt och hålla fokus.
Att använda KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap i medarbetarsamtalen har givit mig nya insikter om flera av mina medarbetare, trots att jag arbetat tillsammans med dem i över 5 år. Kanhända beror detta på mina nya salutogena glasögon? Kanske på att själva verktyget gav nya dimensioner i samtalen, som vi inte tidigare kommit in på? Det känns spännande att fortsätta arbeta på detta sätt.”
KARIN COXNER RINGLANDER, KYRKOHERDE, SVENSKA KYRKAN HÄRLANDA FÖRSAMLING
Om du har frågor till Karin kan du kontakta henne på tel 031 – 731 80 25 eller karin.coxner-ringlander@svenskakyrkan.s ››

ANNA-LENA BLOMBERG, UTVECKLINGSLEDARE, MÖNSTERÅS KOMMUN
Om du har frågor till Anna-Lena kan du kontakta henne på tel 0499 – 179 57 eller anna-lena.blomberg@monsteras.se ››

YVONNE BOUVENG, ENHETSCHEF, NYBRO KOMMUN
Om du har frågor till Yvonne kan du kontakta henne på tel 0481 – 453 90 eller yvonne.bouveng@nybro.se ››

Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling. Peter är författare till kursmaterialet Salutogent Ledarskap i Praktiken samt skapare av metod- och teamutvecklingsmaterialet till denna kurs.


Kurstillfällen 2019
27-28 nov i Stockholm
Pris 8.650:- exkl. moms
I kursavgiften ingår luncher, kaffe, kursmaterial, teambuildingmaterial och kursbevis. Dessutom ingår provabonnemang för kasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap under 6 mån efter utbildningen

Anmälan
Anmäl dig via vårt anmälningsformulär - Klicka här››
Du kan även ringa 0322–63 70 00 för anmälan.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: