Den Salutogena bloggen

Vi gillar att skriva om vad som händer i den salutogena världen, både i vår lilla värld kring Hälsopromotiongruppen men även vad som händer i den stora världen där ute. I bloggen delar vi med oss av händelser och aktiviteter i dessa två världar som du gärna får ta del av.

Vill du veta att du inte missar något inlägg så rekommenderar vi dig att prenumera på vårt nyhetsbrev där alla inlägg delas.

Visioner kommer & går … utmaningen består!

Visioner kommer & går … utmaningen består!

Visioner kommer & går ...... utmaningen består! Arbetsplatser ska vara friska och människor ska må bra på jobbet.Just nu är det många organisationer som funderar på hur man ska göra för att lyckas med regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Där är målet att...

Myndighet vill främja hälsa!

Statliga myndigheter använder salutogent förhållningssätt för att främja hälsa! Flera av våra statliga myndigheter har börjat att göra verkstad av regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Målet är nu att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv med hälsofrämjande...

Ledarskap är svårt att välja!

Ledarskap är svårt att välja!

Ledarskap är svårt att välja ... men ska man göra som andra gör? När det är svårt att välja så finns det en risk att man väljer det som andra har valt. Till exempel när en organisation ska bestämma vilken form av ledarskap man vill ha och ska utveckla. Då har det vid...

Ökad delaktighet & bättre ledarskap

Ökad delaktighet & bättre ledarskap

Ökad delaktighet & bättre ledarskap tyckte medarbetarna i Vaxholms stad I den senaste personalenkäten visade det sig att medarbetarna i Vaxholms stad upplever en ökad delaktighet och ett bättre ledarskap. Delaktighet och ledarskap är, som vi vet, två...

Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv?

Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv?

Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv? Vem är det som vill ha ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och vem ska göra det? Efter att ha svarat på dessa två frågor så kommer vi till frågan: Hur ska det gå till? I flera år har orden hälsa och hållbarhet varit i ropet när...

Hur orkar människorna på arbetet?

Hur orkar människorna på arbetet?

Hur orkar människorna på arbetet? Så har man tänkt många gånger, särskilt de två senaste åren. Förklaringen till orken, och viljan att bidra finns nog i de existentiella grundvillkoren. En människa som blir sedd, får vara med i ett sammanhang och känner sig behövd,...

En resa och en nystart!

En resa och en nystart!

Svenska Hälsopromotiongruppen anno 2004 och loggans utveckling från 2002 till 2022.Från vänster, Staffan Wåhleman, Jennie Andréen, Anders Hanson, Anne Hanson, Jonas Brandström 20 år med Hälsopromotiongruppen Svenska Hälsopromotiongruppen AB startade 2002 med...

Bygg en hållbar organisation!

Stärk känslan av sammanhang! Bygg en hållbar organisation! Så gjorde Strömsunds kommun med Hälsopromotiongruppens stöd, för att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Strömsund tog ett helhetsgreppAtt förändra organisationers kultur är svårstyrt och...

Tillit är en kulturfråga!

Är det svårt att skapa tillit ...? - Egentligen inte. Tillit är en kulturfråga! Vi möter allt fler uppdragsgivare som påbörjat en resa mot tillitsbaserad styrning och ökad tillit i sin organisation. Man ser tillit som ett sätt att skapa en effektiv och framgångsrik...