En kulturförändring mot ett salutogent förhållningssätt i södertälje kommun! En stor organisation verkar ha lyckats med något som många andra också försöker klara av. Vi talar om att få till en kulturförändring. Detta är något som vi i Hälsopromotiongruppen skrivit om...