Det behövs nya och bättre sätt att leda!

Som samhället ser ut och som vi människor tänker och fungerar idag, så behövs det nya och bättre sätt att styra och leda. Vår utmaning är att hitta ett bra sätt att styra och leda med hjälp av de värden som är viktiga både för människan i organisationen och de som är utanför och tar del av det som organisationen ”levererar”.

Utifrån styrning

Vår tids ledning och ledarskap behöver hitta en annan balans mellan att styra människor utifrån respektive inifrån. Längre tillbaka gjorde man som man blev tillsagd. Tack vare pliktkänsla och lydnad så blev arbetet gjort så som någon hade bestämt och beordrat. Behovet och utrymmet att förstå varför och att själv tänka fram ett sätt att göra, var inte särskilt stort i de flesta yrken.

Lydnadskulturens regel och detaljstyrning var förr ett effektivt sätt att få arbetet gjort. Man gjorde som man blev tillsagd och fick uppskattning när man gjorde det.

Inifrån styrning

I dagens samhälle, i vårt land framför allt, har plikten och lydnaden fått ge plats för andra drivkrafter. Som medarbetare idag vill man förstå ”varför” och känna att det man gör är meningsfullt på olika sätt. Därför styr vi alltmer med värden och värderingar.

Vi formulerar visioner, mål, värdegrund och andra beskrivningar som är avsedda att påverka människans förståelse på ett positivt sätt. Det man tycker är positivt och viktigt vill man bidra till att uppnå och då uppstår motivation ”inifrån”.

I ett arbetsliv där allt fler jobb går ut på att leverera tjänster, kunskap, upplevelser och andra ”kvalitativa” värden så behövs det en ”ansvarskultur”. Allt fler människor är också sådana, man trivs bättre med att förstå värdet av det man gör och sedan tänka själv hur jobbet ska göras.

Mer och bättre gjort

Mätta och materiellt tillgodosedda människor vill göra det som är viktigt och gott för andra. Värdestyrning har därmed en större möjlighet att skapa engagemang och innovation.

Det kan också ge en större personlig tillfredställelse. Jag känner mig stolt när jag känner att min arbetsinsats är värdeskapande på riktigt.

Det behövs och det blir kultur

I en värderingstyrd verksamhet behövs det en kultur som innehåller respekt, öppenhet, nyfikenhet och utrymme för samtal. Utforskande och uppskattande samtal stärker den sociala arbetsmiljön.

En sådan kultur vill vi gärna ha och när det är på det sättet så rör sig kulturen mot alltmer av en ansvarskultur.

Ledarskapets pedagogiska roll

Att starta en förändringsresa mot bättre kultur är oftast en inspirerande utmaning. Ibland svårt och ibland förvånansvärt enkelt. Som en chef berättade för mig idag, –

”Sedan vi börjat jobba med dialogaktiviteten så har det på några månader blivit en helt annan stämning på min arbetsplats”.

Om du har en ledarroll och vill stärka er kultur? Börja med att utforska ert utgångsläge.

Var befinner sig din organisation eller verksamhet på skalan mellan en tyst lydnadskultur och en energifull ansvarskultur? På arbetsplatsen pågår en slags ”kamp” mellan rädslan och tilliten som formar klimatet och kulturen. Denna går absolut att påverka.

Dialogen det bästa verktyget

I en värderingsstyrd kultur kan man inte skapa ordning genom regler och instruktioner för gott beteende. Kulturskapandet sker i möten mellan människor. Det handlar om hur vi tänker, hur vi är mot varandra och hur vi beter oss. Som ledare är din viktigaste strategi att vara nyfiken, förväntansfull och uppskattande.
Det jag kallar ett ”salutogent förhållningssätt”.

Kulturförändring drivs ”inifrån”, i människors tankar, ord och frågor som uppstår i trygga samtal där hela arbetsplatsen måste delta. Dialogen är då ditt bästa verktyg. När den är utformad så att den stärker upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Ja då, kan jag lova att både stämningen i samtalen och på sikt kulturen på arbetsplatsen kommer att påverkas positivt.

Skrivet av Anders Hanson den 1 november 2022