#10 Tio tankar om tillit!

Hur-frågan avgör tilliten!Detta blir min avslutande spaning och reflektion i denna serie, tio tankar om tillit. Egentligen borde jag gå vidare då jag varje vecka hör och ser nya yttringar i den tillitsbaserade styrningens kölvatten. Men just nu känns dessa rader...

#9 Tio tankar om tillit!

Tillit bygger ansvarskultur!Många vill resa Börja med att ta reda på vart ni ska och hur ni ska ta er fram! Det finns en stark tro på tillit som en väg till förbättring. Det är dock ganska vanligt att man ännu inte har riktigt klara svar på frågor som: – Vad...

#8 Tio tankar om tillit!

Tillitens struktur & kultur!Tillit är bra, det vill vi ha. Det kan vara något som gör verksamheter framgångsrika, som ger bra arbetsmiljö och friska arbetsplatser. När vi nu startar ett nytt år får du här lite nya funderingar om vad denna idé om styrning och...

#7 Tio tankar om tillit!

Är tillit viktigt?Är det så avgörande att livet inte kan fungera annars? Svaret är ja, om man med tillit menar människans upplevelse av att höra till och vara behövd och uppskattad. Detta är vår grundläggande meningsfullhet som gör att vi kan känna sådant som...

#6 Tio tankar om tillit!

Kan ledare skapa tillit? Vems är ansvaret att det blir tillit? Kan man delegera det till någon som en arbetsmiljöfråga? Eller är tillit allas gemensamma ansvar och därmed något svårstyrt mot ett svårbestämt mål. Hur vet vi om vi har lyckats skapa tillit på en...