Vi behöver meningsfulla sammanhang! Att vara människa bygger på tillhörighet. Därför behöver vi alla ett meningsfullt sammanhang. De flesta av oss tillhör ett sammanhang eller flera. När sammanhanget är en arbetsplats så finns det en uppgift att lyckas med. Då har vi...