#4 Tio tankar om tillit!

Är tillit hälsosamt? Ja, under förutsättning att både det man vill och resan dit beskrivs och planeras på ett klokt sätt. Chefsfällan Jag har tidigare ställt frågan om tillitsbaserad styrning är en chefsfälla. Finns det risker med tillitstanken som vi behöver vara...

#2 Tio tankar om tillit

Vilken tillit pratar vi om? Tillit har blivit ett populärt begrepp. Notera att det finns olika tankar om vad det betyder. Därför är det klokt menar jag att ställa några frågor: – Vad menar vi med tillit? – Varför är det bra? – Hur ska vi göra om vi...