Hur kommer man igång?

Medarbetardagar som stärker tillit och arbetsglädje! Hur kommer man igång? I många organisationer är utmaningen stor att hantera höga sjuktal, medarbetare som slutar och svårigheten att hitta ny kompetens. Läget är besvärligt i många verksamheter och chefer lägger...