Kramfors kommun satsar på Salutprogrammet

Under de senaste åren har samtliga chefer inom Välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun utbildats i Salutogent ledarskap. Chefsgruppen upplever en märkbar förändring men är inte nöjda. ”Vi har förflyttat vår kultur men vi kommer aldrig nå maximal effekt utan att ha med oss medarbetarna”. ”Nu vill vi involvera medarbetarna”.

Nu breddas satsningen till att involvera alla medarbetare med Salutprogrammet. Återkopplingen från chefsgruppen var positiv: ”Inspiration, samsyn, energi och ett konkret användbart verktyg.”
Jag är glad att Hälsopromotiongruppen lyssnade på vårt behov och utvecklande ett koncept i vår ständiga strävan att bedriva en verksamhet i framkant. Jag ser med spänning fram emot vilka effekter Salutprogrammet ger!
– Mikael Gidlöf, Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen