Ledarskap är svårt att välja … men ska man göra som andra gör?

När det är svårt att välja så finns det en risk att man väljer det som andra har valt. Till exempel när en organisation ska bestämma vilken form av ledarskap man vill ha och ska utveckla. Då har det vid olika tider i historien funnits olika ledarkoncept som varit populära.

Innehållet i dem kan vara svårt att värdera och kanske finns det för många att välja bland för att det ska vara lätt att hitta rätt. Då känns det tryggt att välja det som andra har valt, men det är ju inte säkert att det andra valt är det bästa för oss.

Egen karta för att hitta rätt

Ibland gör man det goda förarbetet i form av en delaktig dialog om hur man ser på chefsroll och ledarskap och vilken form av ledarskap vår organisation, vår typ av styrning, våra verksamheter, vår kultur och vår resa framåt behöver och efterfrågar.

Vilka värderingar, vilka förmågor och beteenden vill vi att det framtida ledarskapet ska kännetecknas av för att kunna bidra till det vi vill. En sådan dialog som leder fram till ett dokument med en lednings och ledarskapsidé kan bli en bra utgångspunkt för att forma ett ledarutvecklingsprogram.

Programplanering

Vad detta program ska innehålla behöver bygga på flera frågor –

  • Vilka förmågor och egenskaper letar vi efter när vi rekryterar nya ledare?
  • Vilken förståelse, kunskap, förhållningssätt och agerande ska våra ledare vara bra på?
  • Hur ska träningen gå till och hur mycket resurser vill vi lägga på detta?
  • Vad ska erbjudas nuvarande nya ledare, erfarna ledare, alla våra ledare gemensamt?
  • Ska det vara något för blivande ledare?

Det behövs ganska mycket förstudie och ganska omfattande planeringsarbete innan det finns något att sjösätta.

Standardkonceptet

Var tid har sina bärande idéer och ideal när det gäller ledarskap. Varje land har också sin tradition och idé om vad bra ledarskap är. En skandinavisk och framför allt svensk tradition skiljer sig ganska mycket från vissa andra länder i omvärlden.

Det som skiljer är särskilt de värderingar och synsätt som ledarskapet utgår ifrån. Där vi i Sverige har mer av ett inkluderande, jämställt och pedagogiskt tänkande. Detta syns också i de paketerade ledarkoncept som används i vårt land idag. Vissa är framtagna här och andra är importerade.

Bagarns barn

En upplevelse förra veckan gjorde att jag kom in i den här tankebanan och fick för mig att skriva detta inlägg. Hälsopromotiongruppen är ju en i raden av aktörer som marknadsför ledarkoncept. Vårt kallas för Salutogent ledarskap sedan cirka 20 år.

En förvaltning i en större kommun ville ta in det Salutogena ledarskapet som idé och utbildningskoncept. Man tyckte att det passade bra utifrån de värderingar och ambitioner man hade med sin organisation och sina verksamheter. Kruxet var dock att kommunen centralt, nyss hade valt ett annat koncept som alla chefer skulle utbildas i. Hur ska vi göra då, blev frågan.

Salutogent förhållningssätt

Det salutogena ledarskapet bygger på liknande eller samma teorier om människor och organisationer som andra koncept hänvisar till. Men det som tilltalar de flesta är när vi beskriver Salutogent ledarskap som ett sätt att tänka, att vara och att göra. Där det som handlar om hur ledaren är ger det starkaste intrycket och påverkan på omgivningen.

Ja, det är ledares förhållningssätt vi vill åt, sa den upphandlande kommunföreträdaren. Om vi utbildar och tränar för ett salutogent förhållningssätt så blir det ingen konkurrens om vad vårt ledarskap i kommunen ska heta. Det blir ingen förvirring för cheferna som får några extra utbildningsdagar. Däremot blir det en kvalitetsförstärkning där de värderingar som vår förvaltning vill driva blir tydliga i det ledarskap och för övrigt även medarbetarskap vi eftersträvar.

Råd till sist

Gör den egna analysen och förstudien om vilket ledarskap du/ni önskar. Studera sedan noga värderingar, kunskapsinnehåll och tillämpningsform för ledare i det koncept ni funderar på att köra. Och hittar du inte en tydligt salutogen/främjande värdeorientering så missa inte att lägga till det.

Kostnadsfritt frukostwebbinarium
Den 6 maj berättar Södertälje kommun, Vård & omsorg om hur de lyckas skapa en mer salutogen/hälsofrämjande vård & omsorg.

Häng på då och se hur andra organisationer gör, Välkommen!

Läs mer och anmäl dig här>>

Skrivet av Anders Hanson, 4 maj 2022