Från analoga till digitala utbildningar – Hur går det?

För två månader sedan blev det paus med fysiska möten och vi tvingades gå digitalt.
Vad bra det blev, kan vi nu konstatera. Vi har utrustat, utvecklat, tränat och lärt oss massor på några veckor.

Nu konstaterar vi att det fungerar utmärkt att stödja organisationer som vill stärka arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap via möten online.

Ja, vad gör man som företag när det man brukar genomföra inte går att genomföra?
Hälsopromotiongruppen har i 20 år genomfört coaching, workshops och andra utbildningsaktiviteter. Det mesta och det bästa har varit möten med individer och grupper på plats i trevliga lokaler och inspirerande miljöer både inne och ute.

För två månader sedan blev det som sagt paus med fysiska möten och vi tvingades gå digitalt. En krisperiod kan bli en utvecklingsperiod och det blev det för Svenska Hälsopromotion gruppen. Vi som varit ett traditionellt utbildningsföretag i 20 år har lagt till en, för oss och våra uppdragsgivare, ny modell för utveckling, träning och lärande i arbetslivet. Kommuner som Strömsund och Olofström kan man säga har möjliggjort detta utvecklingsarbete ”i skarpt läge”.

Här fyra exempel på våra digitala och webbaserade tjänster idag.

1. Salutogen chefscoaching/handledning
Hur ska man som chef orka, hålla och lyckas i ett svårt uppdrag?
Chefsstöd kan vara svårt att ordna och hinna med. Helt klart blir det smidigare när det kan göras online. Som ett ”teamsmöte” eller på telefon får chefen en serie samtal som ger stöd att överblicka, analysera och orientera sig i sin ofta komplexa vardag. Vi gör detta på ett salutogent sätt där målbilden och villkoren för chef- och ledarskap måste vara hälsosam, hållbar och resultatorienterad.

2. Workshops som webinar
Vi ser nu att digitala hjälpmedel gör utbildningar och workshops både engagerande och lärande. Vi har genomfört utbildning i liten grupp (6-10 deltagare) och i stor grupp (+100 deltagare). När deltagarna bekantat sig med tekniken så blir det en god dynamik i det pedagogiska arbetet. När vi blandar föreläsning, korta filmer, gruppsamtal, chatfrågor, menti-sammanställningar med mera, så går tiden fort och lärande äger rum. Vi konstaterar att tekniken kan kombinera ett gott lärande, högdelaktighet och smidig dokumentation av det vi gör utifrån syftet med insatsen.

3. Verktyg för medarbetarsamtal online
Hur många timmar används till medarbetarsamtal i vårt land varje år? Hur stor är nyttan eller effekten av dessa samtal? Vår upplevelse är att här finns ett utvecklingsbehov.

Salutogena medarbetarsamtal med kasamdialogen har vi haft på programmet i snart 10 år. Vi vet att en salutogen inriktning kan göra skillnad på upplevelsen och nyttan med samtalet. Lagom till den kristid vi nu är i hade vi färdigställt en uppdaterad version av Kasamdialogen. Nu utbildar vi chefer och andra handledare online i detta via en webutbildning. Deltagarna kan sedan med stöd av detta verktyg göra sina samtal online när det känns lämpligt.
Så småningom blir det även fysiska utbildningar internt i flera organisationer på detta verktyg och samtalssätt.

4. Inspelade hälsofrämjande föreläsningar
Ibland kan man samla alla chefer eller medarbetare till utvecklingsdagar och föreläsningar.
Men om det inte går, eller när vissa som borde vara med har förhinder, hur gör vi då? Det var Olofströms kommun som gav oss det första uppdraget för några år sedan att leverera tre stycken inspelade föreläsningar. Dessa skulle sammanfatta innehållet från storföreläsningar som var inledningen av ett projekt för att stärka arbetsmiljö och hälsa. Filmerna gjorde det möjligt för alla att ta del av innehållet i introduktionen. De utgjorde också inledning på de arbetsplatsträffar där arbetsgrupperna sedan jobbade vidare med sin egen sociala arbetsmiljö.

På gott och ont?
I Hälsopromotiongruppen är vi fortfarande genuina pedagoger med en analog inställning till utveckling och lärande i mänskliga sammanhang. Vi vill tillbaka till de goda möten som uppstår när man ses på riktigt. Vi har dock lärt oss ett nytt sätt att påverka utveckling och lärande som vi tror kommer att ha en viktig plats framöver. Vi kommer att minska på resandet och bli mer effektiva vid val av form för vår insats.

Välkommen att höra av dig så utvecklar vi vidare tillsammans!

Anders Hanson
Alingsås den 27 Maj 2020