Att bli lyssnad på och sedd

Salutogen Coaching

Tänk vilken kraft det finns i det mänskliga mötet och samtalet. Det har blivit ännu tydligare för mig sedan jag började jobba som coach. En människa som blir lyssnad på och sedd känner sig meningsfull. Meningsfullheten skapar bara den i sig självt energi som får oss att må bra och prestera.

Genom coachingen får den jag möter möjlighet att i ett tryggt och neutralt sammanhang lyfta sina tankar, idéer och utmaningar. Det är kanske först då man verkligen sätter ord på sina tankar. Genom att sätta ord på tankarna så blir det lättare att skapa en verklig målbild av dem och det är ju först när vi vet vart vi ska som det går att ta sig dit. Sammanhanget blir begripligt.

På farfars tid
Min farfar var född 1920, han berättade för mig om hur de under hans uppväxt samlades i vardagsrummet i skenet av fotogenlampan på kvällarna och samtalade eller läste en bok tillsammans. Det fanns ju bara en ljuskälla så det blev naturligt att vara samlade. Det var så man lärde sig om livet och vad som hände i den närmsta omgivningen. Gemenskapen var stark även till grannarna, om man på kvällen gick förbi och det inte lyste hos grannen så knackade man självklart på och kollade så att allt var bra.

Samhället ser så annorlunda ut idag, vi stannar inte alltid upp och ser varandra. Men behovet av att mötas och att bli sedd finns fortfarande där.

Att komma vidare
Coachingen är ett tillfälle att mötas, att få sitta ner i ett samtal med en annan människa. Tiden som coachingen ger dig blir en stund för reflektion. Genom coachens frågor kan vi komma längre och ta steget ut ur vår komfortzon för att utvecklas vidare som människor.

Tacksamhet för det som fungerar
I samspel med coachen lyfts också de saker som blivit bra och som du har lyckats med. Vi behöver påminna oss själva om att stanna i framgångarna en stund och glädjas innan vi går vidare. Samhället har idag ett extremt fokus framåt, på att göra mer, bättre, snyggare, snabbare. I en ständig jakt på resultat skapas stress. Därför måste vi också träna förmågan att vara nöjda för där skapas kraft och energi.

Detta länkas så självklart ihop med det salutogena där man söker efter det som fungerar för att veta vart man vill och få energi framåt. Vi människor är av evolutionen skapade att se det som är fel dvs farorna, annars hade vi inte överlevt. Det är såklart även användbart i dagens samhälle exempelvis i trafiken och i hotfulla situationer. Men vi måste för att klara av och leva ett lyckligt liv träna oss i att kontrollera våra reptilhjärnor som går per automatik.

Coaching ett stöd
Tillsammans med sin coach får man hjälp att hålla fokus på vart man vill och hur man skall komma dit. Coachens frågor är ett stöd i reflektionen och samtalet. Men det är den som blir coachad som kommer med lösningarna. Genom att skapa sammanhang och struktur så blir det möjligt för hjärnan att komma upp i ett högre tänkande.

Att få stöd i sitt ledarskap genom att bli coachad är en fantastisk tillgång som ofta efterfrågas av chefer. Ibland är det ensamt att vara chef, det finns kanske inte någon som man naturligt kan vända sig till. En nöjd chef sa till mig, – Jag hade aldrig tagit den här tiden till så konkret reflektion och kommit så långt i min planering och lösning utan denna coaching.

Det är tillsammans med andra vi växer och blir starka som människor.

av Johanna Halldén, 13 september 2017