Satsade salutogent på arbetsmiljö & hälsa

Hur gör Strömsunds kommun?

Välkommen till kostnadsfritt
frukostwebbinarium 12 oktober!

När då?

Tisdagen den 12 oktober –
Kl 8:30 – 9:15 Webinarium
Kl 9:15 – 9:30 Svar på frågor och eftersnack

Hur blir man en …

”… attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat.”

Med den visionen har Strömsunds kommun gjort en salutogen utbildningssatsning. En hälsofrämjande resa som pågick i flera år och involverade både medarbetare, chefer och kommunens ledning.

Vilka viktiga erfarenheter har de idag om hur kulturen i en organisation kan påverkas i positiv riktning.

Den 12 oktober

Den 12 oktober får du träffa kommundirektör Anneli Svensson och projektledaren Pär-Eric Hemmingsson.

De kommer att berätta:

– Varför och hur de har genomfört projektet Kasam 2.0.
– Hur har de gjort för att en utbildningssatsning av denna storlek ska nå ut och nå fram till alla 1300 chefer och medarbetare.

Moderator för frukostwebbinaret är Peter Lindberg som kommer att ha flera intressanta frågor att ställa till Anneli och Pär-Eric

– Har det blivit någon skillnad?
– Vad har de uppnått med denna satsning?
– Har det gått att ”mäta” en förbättring av Delaktighet – Respekt – Ansvar, som är de tre vägledande ord som organisationen valt att styra emot?
– Hur bibehåller man en kulturförbättring efter projekttiden?

Anders Hanson ger också sina reflektioner på vilka framgångsfaktorer och svårigheter ett projekt av denna storlek innehåller.

Möt …

Anneli Svensson, kommundirektör och Pär-Eric Hemmingsson, projektledare från Strömsunds kommun som berättar om hur de har tänkt och arbetet med denna utvecklingsresa.

Anders Hanson författare och konsult reflekterar över deras resa.
Moderator: Peter Lindberg Svenska Hälsopromotiongruppen.