Tre snabba frågor! I mars lanserades Salutprogrammet® med syfte att skapa attraktiva arbetsplatser. Salutprogrammet är ett innovativt verktyg för lärande som underlättar för organisationer och chefer att sprida en hälsofrämjande kultur. Vi ställde tre snabba frågor...