Finns det hopplösa människor? Mycket av dagens debatt handlar om människor som inte lyckas i skolan. Då tänker jag på Robert som jag träffade för ganska många år sedan. Han lärde mig något viktigt.  Mötet med honom är en förklaring till att jag återigen sitter och...