Tillfällig trend eller nödvändig riktning framåt?

Ökat intresse för främjande insatser!
Under de senaste åren har fler och fler kommuner börjat se vitsen med att ha en främjande strategi som bärande idé för chefer och ledare. Det tidigare arbetet med att lösa och förebygga problem har kompletterats med en tredje salutogen strategi för att skapa hållbara organisationer.
På flera håll har vi på Hälsopromotiongruppen haft glädjen att få bidra med kunnande och erfarenhet.

För att nämna några från norr till söder:


 • – Gällivare kommun (Hälsofrämjande ledarskap)
 • – Scenkonst Västernorrland (Salutogent Ledarskap och Medarbetarskap)
 • – Strömsunds kommun (Chefsprogram. Goda hälsofrämjande arbetsplatser)
 • – Gävle kommun (Hälsofrämjande ledarskap)
 • – Enskede – Årsta- Vantör (Salutogent ledarskap för chefer inom LSS)
 • – Södertälje kommun (Salutogent Förhållningssätt)
 • – Folktandvården Strängnäs (Salutogent Medarbetarskap)
 • – Skövde kommun (Salutogent/Hälsofrämjande Medarbetarskap)
 • – Åmåls kommun. Projekt PluggInnan (Salutogent Ledarskap och praktisk fördjupning med kasamDIALOGEN)
 • – Sölvesborgs kommun (Salutogent/Hälsofrämjande Ledarskap och Förändringsarbete)
 • – Karlskrona kommun Passal AB (Salutogen Värdegrund)
 • – Halmstads kommun (Hälsofrämjande Förhållningssätt)

Intresse från Europeiska Socialfonden (ESF)
Listan över kommuner där vi gjort insatser skulle kunna göras ännu längre men syftet är nu inte att skryta med vårt arbete. Frågan är snarare om detta är ett tecken på något som kommer att efterfrågas allt mer i framtiden?
Vi tror nämligen att det är så!!

Svenska ESF har ex. på senare tid utlyst medel för flera projekt med en Hälsofrämjande inriktning. Just nu finns bland annat pengar som stödjer programområden med ”Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv” där det fortfarande går att inkomma med en ansökan.
Klicka här för att läsa mer >>

Har ni funderingar som vi kan hjälpa er med kontakta oss på:
0322-63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se