Nynäshamns kommun satsar på
främjande arbetsmiljö- & hälsoarbete

Hur blir man länets bästa arbetsgivare?

Kostnadsfritt frukostwebbinarium 18 nov!

När då?

Torsdagen den 18 november
Kl 8:30 – 9:15 Webinarium
Kl 9:15 – 9:30 Svar på frågor och eftersnack

Vilken betydelse kan en hälsofrämjande satsning ha för en kommunal organisation med ca 2000 anställda?

Den 18 november får du möta:

Carolina Pettersson, kommundirektör Nynäshamns kommun  

Linn Marsten, personaldirektör Nynäshamns kommun

Linda Öhman, strategisk utvecklare inom arbetsmiljö och hälsa, numera i Haninge kommun

Carin Bohlin Bagge, tid. rektor och sedan medarbetare i Nynäshamn kommuns ESF-finansierade arbetsmiljö & hälsoprojekt

Frågor vi kommer ställa:

– Vilka förutsättningar behöver finnas för att en resa mot ett hållbart arbetsliv ska bli framgångsrik?

– Vilken betydelse kan en hälsofrämjande satsning ha för en kommunal organisation med ca 2000 anställda?

– Går det att se skillnad på ex sjuktal, klimat, engagemang, kultur, förhållningssätt, personalomsättning osv?

– Vilka erfarenheter och lärdomar har ni gjort längs vägen som ni kan tipsa andra kommuner om?

– Hur kan kommunens ledning agera för att göra det man uppnått bestående, när projekttid och extern finansiering är avslutat?

Från oss på Hälsopromotiongruppen kommer:

Peter Lindberg är moderator och intervjuare för frukostwebbinaret.

Anders Hanson ger sina reflektioner på vilka framgångsfaktorer och svårigheter ett projekt av denna storlek innehåller.