Många kände likadant!

I förrgår gjorde Anders Hanson ett inlägg på sin Linkedin för att ge spridning åt Arbetsmiljöverket och myndigheten för arbetsmiljökunskaps rapport till regeringen. Regeringen hade gett uppdraget att ta fram kunskap om friskfaktorer i arbetslivet.

Till vår stora glädje hade vi konstaterat att man nu lyft in det salutogena perspektivet som en viktig förutsättning för att beskriva ”friskfaktorer på organisatorisk nivå”. Inlägget under rubriken ”ÄNTLIGEN SALUTOGENT” gav en fantastisk respons. I Hälsopromotiongruppen där vi dagligen tillämpar och utbildar i det salutogena skapade denna respons en härlig känsla, – Oj vad många som uppskattar och vill använda ett salutogent perspektiv i sitt arbete.

Nummer ett är ledarskap

I rapporten sammanfattar myndigheterna de friskfaktorer man börjar definiera i fem teman. På första plats sätter man då ”goda förutsättningar för ledarskap”. Förstås en självklar och glädjande slutsats för oss som arbetar med och uppskattar ett salutogent ledarskap.

Om dessa slutsatser från myndigheterna får genomslag så borde det komma en ivrig diskussion och aktivitet för att sprida kunskap om hur ett hälsofrämjande/salutogent ledarskap kan utvecklas.

Gamla idéer blir som nya

Hur ska vi då skapa ett så friskt arbetsliv som möjligt?
Förslag på förbättringar och lösningar kommer och går. Ibland känner man igen både problemanalysen och lösningsambitionerna. Den som var med, minns 1990-talets debatter och satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande. Men det gör väl inget att bilden upprepas. Om utmaningarna kvarstår och det har gått 20 år så tar vi sats igen, det måste vi göra. 

Om det är något som skiljer i dagens formuleringar så är det inriktningen på att verkligen utveckla en främjande strategi för att skapa ett friskt arbetsliv.  

Politiken avgör inriktningen

Det har varit en händelserik månad. Den 11 Februari så presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025 . Även denna deklaration är uppmuntrande läsning när man har inbyggda salutogena glasögon.
De viktigaste målområdena som vår regering sätter upp är:
– Ett hållbart arbetsliv, – ett hälsosamt arbetsliv och ett tryggt arbetsliv

Även departementet formulerar sig alltså i en tydligt främjande riktning.
– Vad är det vi ska sikta mot som är ett viktigt värde? 

I följd av detta borde vi nu kunna förvänta oss att de uppdrag och regleringsbrev som går ut till genomförande myndigheter möjliggör och bidrar till fortsatt utveckling av en främjande/salutogen strategi i det som behöver göras. 

I praktiken jobbar vi på

Med den utblick vi i Hälsopromotiongruppen har så tycker ju vi förstås att det redan görs mängder av salutogent hälsofrämjande insatser ute i arbetslivet. Men det behövs mer och det kan bara bli bättre.

Vi säger som Ingvar Kamprad, ”underbara framtid – det mesta är ogjort”. 

Salutogena hälsningar
Staffan Wåhleman
Alingsås den 26 feb 2021

Ladda hem

Ladda ner Arbetsmiljöverket och myndigheten för arbetsmiljökunskaps rapport här >>

Ladda ned Regeringens skrivelse om regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 här >>