Salutogene Samtaler – For opplevelse av sammenheng

För Norge – På norska!
Nu spelar vi kort för att bygga värdegrund och mening!
Med Känsla av sammanhang som utgångspunkt har Hälsopromotion Gruppen tagit fram en kortlek som verktyg i en övning för främjande ledarskap. Den introducerades vid en utbildning för ledare i december 2008 och har sedan bidragit till många trevliga sittningar vid kurser och seminarier genom åren. 2011 översatte vi den till norska.

Idén
Både ledarskap och medarbetarskap är något som blir till i sitt sammanhang. Då är upplevelsen av sammanhanget avgörande och en god Känsla av sammanhang något att sträva mot.
Med denna övnings cirka 40 frågekort kan en grupp om 4-7 personer komma igång med förtroliga samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är förunderligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra och våra olika tankar och reflektioner. En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Med en lagom stor grupp och en god introduktion och ”spelordning”, så kan den fungera utmärkt för att komma in på såväl arbetslivets som livets mjuka frågor. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.

Individen i centrum
Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig - utan att bli alltför privat.

Öppenhet och tillit
Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla av att mötas i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.

Utveckling och lärande
Genom att mötas på ett sätt som främjar relationen, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Förutsättningarna förbättras för gott bemötande och effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med kasam som tankemodell har den främjande processen nu startat!

Prova på detta
I de flesta av våra utbildningar kommer vi att introducera och använda oss av detta verktyg. Vi har sett att det är ett framgångsrikt sätt att stärka både ledarskap, medarbetarskap och gruppklimat.
Till vad?
Samtalskorten som är översatt till norska används som ett lättsamt sätt att komma igång med samtal - ett sätt att skapa och förmedla en salutogen värdegrund. Det är en delaktig modell för att stärka ett salutogent förhållningssätt.
Pris
Samtalskortleken kostar 250 kr /st (inkl moms)

Beställning
Du kan beställa samtalskortleken genom att gå in i vår webbbutik, Klicka här››
Detta används av många organisationer och chefer!
Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: