KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap

KasamDIALOGEN är ett pedagogiskt verktyg som hjälper dig att leda salutogent med hjälp av ett coachande utvecklingssamtal för individ och grupp.

Verktyget för det salutogena medarbetarsamtalet

Skulle du vilja att dina medarbearsamtal är något att se fram mot med mer positiv förväntan? Vill du använda frågor och en form som lyfter organisatorisk och social arbetsmiljö, samt stärker det som behövs för att både människor och verksamhet ska lyckas? Då är KasamDIALOGEN – Salutogent Medarbetarskap något för dig.

KasamDIALOGENs sammanställning av svar får du fram som en pdf på skärmen direkt när du svarat på frågorna. Den kan sedan välja att skriva ut eller spara ned på din dator.

Med KasamDIALOGEN® – Salutogent Medarbetarskap får du en metod för medarbetarsamtalet som påverkar individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet.

Vi utgår från Aaron Antonovskys kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer. De ”mjuka” frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och
medarbetare.

KasamDIALOGEN® är ett pedagogiskt verktyg som hjälper dig att leda salutogent med hjälp av ett coachande utvecklingssamtal för individ och grupp.

Utveckling och anpassning till en ny tid

Sedan vi lanserade KasamDIALOGEN® –Salutogent Medarbetarskap 2010 har vi utvecklat upplägg och layout för att slutligen hitta ett uttryck som skapar den rätta salutogena känslan och det rätta stödet för att lyckas med dina samtal.
2020 finns en ny uppdaterad version där användarmanual, stöd och utbildningsmaterial med filmer finns på en webbplattform. Numera kan en organisation själständig sköta hela administrationen av verktyget på ett enkelt sätt.

Vad innehåller KasamDIALOGEN® – Salutogent Medarbetarkskap?

Handledar-/administratörssida
En organisation som tecknat abonnemang med Hälsopromotiongruppen kan här lägga till nya chefer/handledare, skapa inloggningslänkar för sina medarbetare och därmed bjuda in till samtal. Skapa gruppsammanställningar, eller ta bort personer från systemet som inte längre ska vara kvar.
Frågeformuläret som medarbetaren tar del av är ett webbformulär med 27 frågor som bygger på den salutogena idéen. Frågorna är till för att hitta de resurser som var och en har i sitt liv och arbete. Frågorna är uppdelade kring meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att därigenom hitta det som skapar en känsla av sammanhang (kasam).

Sammanställningarna av svaren
När medarbetaren har fyllt i frågeformuläret så kan hen direkt skriva ut sina svar i en pedagogisk sammanställning eller ladda ned en pdf . Sammanställningen är tänkt som ett salutogent arbetsmaterial där man direkt kan börja reflektera kring sina resurser och om det är något man vill utveckla. Det finns i sammanställningen en lista för hur man som medarbetare kan gå till väga för att starta sina reflektioner. Sista sidan är ett arbetsblad med rubriken ”Tankar framåt”. Här är tanken att man i ett medarbetarsamtal ska kunna föra en dialog chef – medarbetare med hur vi ska gå vidare.

Gruppsammanställning
Det finns även möjlighet att skapa en grupp-sammanställning av flera individers svar. Detta kan man använda sig av om man vill arbeta med hela arbetsgruppen och dess utveckling under ex. en arbetsplatsträff eller annan utvecklingsdag. Denna sammanställning visar ett medelvärde av gruppens svar och utgör en utgångspunkt för gruppens reflektioner och målarbete.

Utbildningar

För att få tilllgång till KasamDIALOGEN® – Salutogent Medarbetarskap finns olika utbildningmöjligheter.
– Interna utbildningar på plats hos er
– Webbaserade utbildningar via datorn.
– Eller en blandning av dessa båda.

Gå in och läs mer om utbildningen ”Det Salutogena Medarbetarsamtalet”, ”Klicka här >>”

Kontakta Hälsopromotiongruppen för att finna det sätt som passar dig bäst.

Teoretisk förankring

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, ställde en annorlunda fråga. Istället för att fråga sig varför människor blir sjuka, undrade han:

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är, ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”

Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung). Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. Han fann att människor med ett starkt kasam, hanterade livets påfrestningar på ett sätt som ledde till en god hälsa.

Används till

Ett verktyg för att synliggöra och påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullet, begriplighet och hanterbarhet. De mjuka frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

Abonnemang & pris

Abonnemang för KasamDIALOGEN

För att kunna använda KasamDIALOGEN så tecknar du ett abonnemang. Abonnemangsnivå (årsavgift) baseras på antal chefer/ handledare som ska använda systemet i organisationen. Varje chef/handledare kan sedan lägga in och låta upp till 100 medarbetare/deltagare fylla i KasamDIALOGEN i systemet.

Medarbetaren/deltagaren kan fylla i frågeformuläret och skriva ut sin sammanställning flera gånger per år.<

Prissättning Abonnemangskostnad

Grundpris 3 750 kr/år (ex moms)
Du får då tillgång till webbplattformen under 1 år, inkl support.

I grundavgiften ingår upp till 5 st Handledare/Chefer. Om man har fler handledare/chefer tillkommer en kostnad på 500 kr per Chef/Handledare.

Utbildning

Du kan köpa abonnemanget som det är men för att lära sig hantera verktyget och få till bra salutogena medarbetarsamtal så rekommenderar vi att du deltar på vår utbildning ”Salutogena Medarbetarsamtal med KasamDIALOGEN” >> (3 x 2 el 3 tim) och handledning upp till 2 x 30 min.

Övrigt

Vid beställning för fler än 20 Chefer/Handledare begär offert.

Vi offererar även interna utbildningar för verktyget via webb eller på plats hos er.

Alla priser är exkl moms.

Referenser

Detta används av många organisationer och konsulter runt om i Sverige och Norge. Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Verktyget används bla av:

Staten tjänstepesionsverk (SPV)
Digitaliseringsmyndigaten (DIGG)
Svenska kyrkan Göteborg
Promas AB
Lidingö stad hemtjänsten
Lidköpings kommun mfl.

Vi använder oss av KasamDIALOGEN:

JESSICA ENGSTRAND, STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK, SUNDSVALL
Om du har frågor till Jessica kan du kontakta henne på tel 060-18 74 07 eller Jessica.Engstrand@spv.se ››

Vill du prova?

Du har möjlighet att prova vårt hälsofrämjande/salutogena medarbetarsamtalsverktyg genom att gå in på nedanstående länk.

Du har då möjlighet att testa frågeformuläret och ta fram sammanställningen av dina svar så att du ser hur det fungerar och ser ut för deltagaren/medarbetaren.

Gå in här för att prova KasamDIALOGEN ››

KasamDIALOGENs sammanställning av svar får du fram som en pdf på skärmen direkt när du svarat på frågorna. Den kan sedan välja att skriva ut eller spara ned på din dator.