Stärka grunden för bättre arbetsglädje, samarbetskultur & verksamhetsnytta!

Salutogent Medarbetarskap

En halv- eller heldag med workshop, inspiration & delaktighet.

För dig som är Chef och Ledare.

Som chef och ledare har du uppdraget att påverka ditt sammanhang så att det blir så bra det kan för både människorna och verksamhetsresultatet.

Om du redan känner till vad det salutogena synsättet innebär och kan tillföra så inser du att salutogen kultur är ett väldigt viktigt och spännande område att förkovra sig inom. Denna dag får du svar på hur du kan utveckla en salutogen/främjande kultur. En kultur som gör skillnad för både orken, arbetsglädjen och verksamhetsnyttan.

Det är i kulturen som värdegrunden blir synlig och påverkande. Det är framför allt kulturen som avgör om du ska lyckas utveckla din arbetsplats och din verksamhet i salutogen riktning.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

Dagen handlar om:

Denna utbildning bygger på boken, Salutogen Kultur – från värdegrund till verksamhetsnytta.

• Hur fungerar den salutogena arbetsplatsen?
• Värderingar och kultur i ledarskapet
• Ansvar eller lydnad som drivkraft?
• Berättelser från arbetsplatser som lyckats.
• Framgångsfaktorer i förbättring och förändringsarbete.
• Arbetsmiljö med ”noll fel” räcker inte.
• Kartläggning och utvärdering av det friska på arbetsplatsen.
• Aktiviteter och övningar som påverkar öppenhet, omtanke och ansvarstagande.

Vi tillämpar en pedagogik med dialog och delaktighet för att du ska få svar på dina frågor och dela med dig av dina erfarenheter.

Kursledaren Anders Hanson

Möt Anders Hanson i en utbildning där du får kunskap och verktyg för att påverka kulturen på arbetsplatsen. Anders delar med sig av sin långa erfarenhet från både teori och tillämpning av det hälsofrämjande och salutogena området. Boken om salutogen kultur är hans senaste i raden av inspirerande och användbara böcker. Du kommer garanterat att bli nöjd.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Genomförs internt eller på distans

Denna utbildning genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer. Vi kan även genomföra den som en distans utbildning via videolänk.

Vi anpassar efter just era förutsättningar.

Pris: Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag.

Information och bokning: Kontakta oss på info@halsopromotiongruppen.se ›› eller telefon 0322 – 63 70 00.

Värdet av denna dag beskrivs av några deltagare:

ERIK PERSSON, KOMMUNCHEF, OSKARSHAMNS KOMMUN

Jag jobbar med att försöka göra olika saker så begripliga som möjligt, allt ifrån schema, rutiner och processer. Att personalen har en delaktighet i processer.
Vi har använt oss av de reflekterande korten i olika sammanhang för att börja samtal med rätt perspektiv. Som ledare väljer jag att se det som fungerar, som är bra och utgå från det. Jag vill stärka mina medarbetare till förändring!

LOTTA KARLSSON, ENHETSCHEF BRUKSGATANS ÄLDREBOENDE, JÖNKÖPINGS KOMMUN

Jag upplevde dagen på Stora Hotellet som mycket givande. I mitt arbete försöker jag alltid att jobba utifrån ett salutogent tänk och utbildningen bekräftade mina tankar. På samma sätt som våra hyresgäster ska ha kasam är det viktigt att även personalen har det. Jag jobbar med att försöka göra olika saker så begripliga som möjligt, allt ifrån schema, rutiner och processer. Att personalen har en delaktighet i processer.
Vi har använt oss av de reflekterande korten i olika sammanhang för att börja samtal med rätt perspektiv. Som ledare väljer jag att se det som fungerar, som är bra och utgå från det. Jag vill stärka mina medarbetare till förändring!

För mer information

11 + 3 =

CTA-KNAPPAR:

PRIS & BOKNING »

MAILA OSS »

KONTAKTA OSS »

ANMÄLAN UTBILDNING »