Salutogent Medarbetarskap

- en halv eller heldag med workshop, inspiration och delaktighet
Denna utbildning gör medarbetarskap till något angeläget och konkret för medarbetare och arbetsgrupper. Målet är att skapa riktig delaktighet och stärka grunden för bättre arbetsglädje, samarbetskultur och verksamhetsnytta.

Med hjälp av arbetsboken ”Vem har gjort slut på mjölken?” så gör vi värdegrundsarbetet konkret och inspirerande.

Ett salutogent synsätt präglar denna utbildning och gör den till den bästa starten för att fortsätta utveckla ett allt mer salutogent medarbetarskap i en salutogen verksamhet.

Upplägg
Det innehåll och den metodik vi presenterar syftar till att stärka kopplingen mellan värdegrunden, uppdraget och den kultur och samt klimat man vill uppnå. Vi har en lustfylld pedagogik och arbetssätt med korta teorigenomgångar och praktiska övningar. Detta varvas med reflektion och diskussioner i mindre grupper.

Arbetsbok ingår
Arbetsboken av Anders Hanson som heter ”Vem har gjort slut på mjölken?” ingår i utbildningen.

Genomförs internt
Denna utbildning genomförs endast internt – Vi kommer till dig. Då kan upplägget matcha era förutsättningar och önskemål på bästa sätt.

Kanske en heldag?
En halvdag ger förståelse, inspiration och positiv energi. Lägg till en halv dag så hinner vi arbeta fram mer konkreta tankar och riktlinjer om vad som är viktigt i ert fortsatta förbättringsarbete. I workshoparbete skapas delaktighet och medansvar för de riktlinjer och handlingsplaner som skapas.

Salutogent värdegrundsarbete handlar i det stora hela om att synliggöra, bygga och underhålla en kultur som gör att människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt.

Vi har genomfört dessa dagar i:
Skövde kommun, Mönsterås kommun, Uddevalla kommun, Nybro kommun, mfl

Kontakta oss
Hör av dig till oss för en dialog om hur upplägget skulle kunna se ut i din organisation på
tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling. Han har varit en viktig del i framtagandet av arbetsboken till denna utbildning.


Anders Hanson, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till ett flertal böcker inom området. De senaste har han skrivit "Salutogen kultur - från värdegrund till verksamhetsnytt (2015) och nu senast arbetsboken ”Vem har gjort slut på mjölken? (2016) som ingår i utbildningen.

Genomförs internt hos dig
Denna utbildning genomförs internt på plats hos dig eller på annan plats som du bestämmer. Vi anpassar efter just era förutsättningar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Pris
Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag.

Förfrågan och bokning
Kontakta oss på info@halsopromotiongruppen.se ›› eller telefon 0322 – 63 70 00.
Salutogent Medarbetarskap - Skövdemodellen
3 halvdagar med processtöd
Utbildningens upplägg
I Skövde ville man träna medarbetarskap på ett inspirerande och effektivt sätt? Med en tydlig utgångspunkt i medarbetarskapets vardag gjorde vi en utbildning med fokus på;
Mig själv - Vår grupp - Våra kunder/brukare.

Arbetsbok ingår
Det blev stor delaktighet när vi använde en pedagogisk modell med reflektion, dialog och praktiska övningar. En röd tråd skapades av boken, ”Vem har gjort slut på mjölken?”” som ingick i utbildningen.
Så kan vi göra hos dig också.

Dag 1 - mig själv
Denna samling belyser hur ett salutogent förhållningssätt kan påverka egen motivation, trygghet och mening i vardagen. Ska man kunna leva det som känns viktigt är det helt avgörande att förankra detta i sig själv. Den salutogena förankringen börjar med att jag ser mig själv och mina tillgångar. Det handlar också om att vara nyfiket närvarande i mötet med andra människor.
• Hur kan det salutogena synsättet påverka förhållningssättet till mig själv och dem jag möter?
• Vad innebär meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen?
• Dialogkultur och uppskattande samtal.

Dag 2 - vår grupp
Den salutogena idén är en tillgång när vi vill öppenhet, omtanke och gott klimat. Denna andra samling sätter fokus på styrkan med att ha kollegor som utifrån en gemensam grund kommunicerar och drar åt samma håll. Det salutogena arbetslaget har förmåga att ta fram, behålla och förstärka det som fungerar.
• Hur kan medarbetarskap påverka arbetsplatsens värderingar och kultur?
• Plikt och lydnad eller lust och ansvar. Vad innehåller den salutogena arbetsplatsen?
• Roller och samarbete, vad utmärker det ”salutogena teamet”? Något om gruppdynamik och process.
• En inventering av den ”goda arbetsplatsen”. Vad finns det hos oss som kan användas för att behålla, förstärka samt utveckla vårt sammanhang?

Dag 3 – mötet med kunden/brukaren
Denna samling fokuserar ett salutogent synsätt och förhållningssätt i det professionella mötet. Där ska den främjande tanken påverka människors möjligheter att bevara det friska och hitta resurser som stärker i livet. För att orka och uppskatta många möten är det kollegiala stödet viktigt.
• Hur kan ett salutogent synsätt påverka brukar/kundmötet?
• Hur kan vi gå från medarbetarskap till med-ledarskap?
• Hur gör vi varandra bättre, om uppskattande och stärkande feedback.
• Vad är det viktigaste vi tar med oss för att stärka en salutogen utveckling framåt?

Kontakta oss
Hör av dig till oss för en dialog om hur upplägget hos er skulle kunna se ut på
tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: