Inför utveckling och förändring

Förstudie & nulägesanalys

Vi hjälper er med ett bra beslutsunderlag

För organisationen som ska starta sin resa

Beslut om förändring, utveckling och andra insatser i en organisation behöver ett bra beslutsunderlag. Viktig kunskap om hur läget är måste ”upp på bordet”.

Genom en förstudie kan Hälsopromotion Gruppen hjälpa till att göra bilden tydlig;

  • Hur mår organisationen?
  • Vilka förutsättningar har vi?
  • Vad behöver och kan vi göra som leder till önskad utveckling?

Denna tjänst genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Går ut på:

sfajh fjlh sdvlkj sdvlj sdvlkj sdvlkj sdvkj sdvlkj sdlvk lksdv lksdv lksdv vdslkj cvlkj

Organisationskonsult Anders Hanson

Möt Anders Hanson som är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004) och även Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.

Organisationskonsult Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Upplägg:

dlfdhl dsglkgdsjl csdgkgsdök sdvöklbgjklö sfbösbföklj sfbösbfök sbföbsköjl sösbjk söbjkö sfböbjkö

Omfattning:

sdflkjgsjlk sdglkjgsjk sdgöbgjkö sfgökbgöjk söbsökj söbköj

Målgrupp

Denna aktivitet vänder sig till chefer, andra ledare, lärare, medarbetare eller alla som i sitt uppdrag strävar efter att använda god kommunikation och dialog som redskap till förståelse och samsyn.

Genomförs internt eller på distans

Förstudien och nulägesanalysen kan genomföras fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men den går även att genomföra via videolänk på distans.

Vi anpassar efter just era förutsättningar.

Information & pris

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lägga upp det hos just er och vad det skulle kosta.

PRIS & BOKNING »

För mer information

5 + 2 =