Starkare tillsammans – Nu går Softskill och Hälsopromotiongruppen ihop

Fler kan må bra på jobbet, känna engagemang och ta ansvar för verksamhetens och kundernas utveckling. Det är både Anders Hanson och Fredrik Hörlyk säkra på. Nu kombinerar de sina erfarenheter när Hälsopromotiongruppen och Softskill går samman och blir en strategisk partner till organisationer som vill stärka kultur och ledarskap.

Det är fredag och Fredrik Hörlyk har precis avslutat ett nätverksmöte. En hel del av samtalen runt bordet handlade om mening, hur man skapar en äkta upplevelse av att arbeta med något meningsfullt. Generellt verkar känslan av mening vara något som yrkesarbetande svenskar kämpar med. En färsk undersökning från Kairos Future visar att upplevelsen av meningslöshet ökat från 6 till 24 procent. För Fredrik är hopplösheten paradoxalt nog något som bidrar till hans egen känsla av mening. För tre år sedan gjorde han en rejäl omsvängning yrkesmässigt när han startade Softskill.

– Tidigare arbetade jag med teknisk mjukvara och chefskap inom teknikindustrin med stort fokus på ekonomisk tillväxt. Jag trivdes med det. Men nu när jag jobbar med mänsklig mjukvara och hälsosamt ledarskap så känner jag att jag är på rätt plats på ett djupare plan. Min upplevelse är att jag kan bidra till att fler känner meningsfullhet och hållbart engagemang som bidrar till kundens tillväxt och utveckling, och det är i sin tur väldigt meningsfullt för mig, säger Fredrik.

Nu tar Softskill ett nytt steg. Fredriks relativt nystartade bolag går samman med Hälsopromotiongruppen. Ett bolag som Anders Hanson har drivit i mer än 20 år. Kontakten uppstod när Fredrik hade läst en av Anders tre böcker och föreslog ett möte för att diskutera några av de modeller som Anders arbetar med. Mötet runt boken utvecklades snabbt till ett första samarbete. Likheterna i synen på vad deras respektive bolag levererar och olikheterna i bakgrund och erfarenheter skapade en dynamik som intresserade både Anders och Fredrik.

– Jag har en bakgrund inom samhälls-och beteendevetenskap och hittade fram till teorier och kunskap om vad som stärker individer och organisationer på 1980-talet. Jag har gjort det till min uppgift att sprida kunskapen om det salutogena arbetssättet och jag har framför allt arbetat med ledare och arbetsgrupper i kommuner och myndigheter. Fredrik kommer från det privata och ser att behovet är minst lika stort där, säger Anders.

De räknar med att processen för att låta bolagen gå ihop pågår under ett halvår. Men redan nu finns flera uppdrag som utgår ifrån den nya strukturen.

– Anders är experten och jag är generalisten. Dessutom bidrar Peter Lindberg och Staffan Wåhleman till företaget. Tillsammans blir vi starka på ett sätt som inte vore möjligt när vi arbetade på varsitt håll, säger Fredrik. Förutom konsulttjänster har vi verktyg och digitala produkter som kunder abonnerar på. Denna mix av tjänst och produkter ser jag fram emot att fortsätta utveckla, säger Fredrik.

Anders säger att han ser fram emot att fortsätta utvecklas i en ny konstellation.

– Vad ska man göra av sitt liv? Jag har egentligen nått pensionsålder men jag jobbar vidare så länge jag tycker att det är kul. Det är en sådan förmån att få möta nya organisationer på det sätt vi gör nu. Om man dessutom får bekräftelse på att man tillför något, det är givande, det tröttnar jag inte på.

Skrivet av Anna Werner redaktör/story writer den 20 november 2023