Statliga myndigheter använder salutogent förhållningssätt för att främja hälsa!

Flera av våra statliga myndigheter har börjat att göra verkstad av regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Målet är nu att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv med hälsofrämjande arbetsplatser.

Ett första steg på vägen är att översätta dessa mål till organisationens egna strategiska mål och planer. Ett hälsosamt och hållbart arbetsliv harmonierar med andra ambitioner som man vill uppnå. Dessa kan handla om attraktiva arbetsplatser, god social arbetsmiljö, en engagerande ansvarskultur och så vidare. Vi behöver myndigheter med en hållbar tillväxt där människor trivs, kan utvecklas och vill stanna kvar.

Salutogent behövs

Hälsopromotiongruppen har träffat flera statliga myndigheter som börjat formulera och tillämpa en Hälsofrämjande/salutogen strategi. Det är oerhört inspirerande att få medverka i denna, som vi tycker nödvändiga utveckling.

Förra veckan träffade jag en arbetsgrupp som ska formulera och konkretisera hur den egna myndighetens arbetsmiljöarbete ska bli mer hälsofrämjande. Vår diskussion handlade om hur ett salutogent synsätt och förhållningssätt kan bidra genom att göra främjandetanken tydlig och praktiskt tillämpbar.

Vi talade om traditionen, forskningen och arbetssätten. Jag gav också exempel på vad andra organisationer gjort och gör.

”Det verkar nästan för enkelt för att vara sant.”

Ja, på ett sätt enkelt, ibland är det små insatser som kan göra att man på en arbetsplats känner ökad trivsel och blir mer motiverad att stanna där. Samtidigt, om vi vill ha en hållbar påverkan på ledarskapet, medarbetarskapet och kulturen i organisationen. Då är det mer komplext och förändringen behöver en tydlig strategi och tid för att verka.

Hur mycket händer på ett år?

Det har nu gått drygt ett år sedan arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterade regeringen arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. En i mångas tycke banbrytande och visionär strategi där man säger att nu ska arbetslivet bli hälsofrämjande, hållbart och tryggt.

Äntligen, säger vi som i många år pekat på att en främjande/salutogen inriktning är nödvändig om vi ska röra oss i den riktning vi vill komma. Det är fortsatt viktigt att åtgärda och förebygga kränkning och särbehandling. Men en god social arbetsmiljö innebär mer än att vara fri från det som skapar ohälsa.

Det kan gå fortare

Vi i Hälsopromotiongruppen upplever att allt fler hittat och börjat tillämpa ett främjande salutogent sätt att tänka och arbeta. Vi vet att det är den salutogena idén som skapar medvetenhet och inspirerar. Den tydliggör att det finns två synsätt, – Problem och möjligheter. Självklart måste vi både ta tag i problem och förebygga dessa. Men om det är människor och mänskliga villkor inblandade så måste vi framför allt hitta och betona det som bidrar till att det blir mer av det vi vill ska bli. Med ett sådant synsätt i grunden och anpassade arbetsmodeller och verktyg så kan man stärka och utveckla mänskliga sammanhang på ett enkelt och effektivt sätt.

När du läst så här långt

Jag säger till dig som tagit dig igenom denna text :

Hjälp oss att sprida denna kunskap!

Snart är det 2025 och mycket behöver hända fram till dess om arbetslivet ska bli hållbart, hälsosamt och tryggt för de flesta.

Skrivet av Anders Hanson, 18 maj 2022