KasamDIALOGEN® – Salutogent medarbetarskap

Verktyget för det salutogena medarbetarsamtalet
Vi använder här Aaron Antonovsky´s kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer. Med KasamDIALOGEN - Salutogent medarbetarskap får du en metod för medarbetarsamtalet som kan påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet såväl i arbetet som i tillvaron i stort. De ”mjuka” frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

För att lyckas med detta behöver du ”verktyg” som kan överföra ett salutogent synsätt till praktisk tillämpning i vardagen. KasamDIALOGEN är ett pedagogiskt verktyg som hjälper dig att leda salutogent med hjälp av ett coachande utvecklingssamtal för individ och grupp.

Sedan vi lanserade kasamDIALOGEN-Salutogent medarbetarskap 2010 har vi utvecklat upplägget och layouten för att försöka hitta ett uttryck som skapar den rätta salutogena känslan. Nu används verktyget i flera olika organisationer för både medarbetarsamtal och arbetsgruppsutveckling.

Frågeformuläret
Frågeformuläret är ett webbformulär med 27 frågor som bygger på den salutogena idéen. Frågorna är till för att hitta de resurser som var och en har i sitt liv och arbete. De 27 frågorna är uppdelade i lika delar kring meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att därigenom hitta det som skapar en känsla av sammanhang (kasam).

Sammanställningarna av svaren
När medarbetaren har fylls i frågeformuläret så kan man direkt skriva ut sina svar i en pedagogisk sammanställning. Sammanställningen är tänkt som ett salutogent arbetsmaterial där man direkt kan börja reflektera kring sina resurser och om det är något man vill utveckla. Det finns i sammanställningen en lista för hur man som medarbetare kan gå till väga för att starta sina reflektioner. Sista sidan är ett arbetsblad med rubriken "Tankar framåt". Här är tanken att man i ett ev medarbetarsamtal ska kunna föra en dialog chef - medarbetare med hur vi ska gå vidare.

Gruppsammanställning
Det finns även möjlighet att skapa en gruppsammanställning av flera individers svar. Detta kan man använda sig av om man vill arbeta med hela arbetsgruppen och dess utveckling under tex utvecklingsdag för hela arbetslaget. Denna sammasntällning visar då ett medelvärde av gruppens svar.

Utbildningar
För att få tillgång till verktyget kan du gå vår fortsättningsutbildning i programmet för Salutogent Ledarskap - ’’Salutogent Ledarskap i Praktiken’’. Klicka här››

Teoretisk förankring
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, ställde en annorlunda fråga. Istället för att fråga sig varför människor blir sjuka, undrade han: ”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är, ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?” Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung). Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. Han fann att människor med ett starkt kasam, hanterade livets påfrestningar på ett sätt som ledde till en god hälsa.
Till vad?
Används till det salutogena medarbetarsamtalet, teamutvecklingen samt för egen reflektion. Ett verktyg för att synliggöra och påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullet, begriplighet och hanterbarhet. De mjuka frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.
Abonnemang för kasamDIALOGEN
Du som är utbildad handledare i kasamDIALOGEN eller har gått fortsättningsutbildningen i vårt utbildningsprogram för Salutogent Ledarskap, ’’Salutogent Ledarskap i Praktiken’’ har möjlighet att abonnera på webbverktyget, kasamDIALOGEN® -Salutogent medarbetarskap. Hör bara av dig till oss så berättar vi mer.

Pris
Abonnemangnivå (årsavgift) beror på hur många utbildade chefer/handledare som ska använda systemet. Chefen/handledaren kan efter att han fått inloggningsuppgifter lägga in hur många medarbetare i systemet som helst. de kan sedasn fylla i frågeformuläret och skriva ut sin sammanställning flera gånger per år utan att någon mer kostnad uppkommer.

• Grundavgift är 3.500 kr (Inkluderar upp till 7 handledare/chefer)
• Vid fler än 7handledare/chefer tillkommer kostnad per handledare/chef på 500 kr per chef/handledare.
• Vid fler än 30 handledare/chefer i organisationen, begär offert.

Alla priser är exkl. moms
Detta används av många organisationer och konsulter!
Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Verktyget används bla av:
HSB Omsorg AB, Hela Människan Botkyrka-Salem, PEDCOM, Mönsterås kommun, Nybro kommun, Härlanda församling, Falköpings kommun, mfl

Vi använder oss av kasamDIALOGEN® – Salutogent medarbetarskap i vår verksamhet:
MATS WÅHLEMAN, ENHETSCHEF, HELA MÄNNISKAN BOTKYRKA SALEM
Om du har frågor till Mats kan du kontakta honom på tel 08 – 534 709 41 eller mats.wahleman@helamanniskan.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

Ditt namn*:

Din e-postadress *: