Utbildningar

Lärande som strategi

Utbildning utgör en central strategi i utveckling och förbättring. Vi förmedlar och omsätter kunskaper till praktisk nytta hos er. Vi tillför pedagogisk kompetens med lång praktisk erfarenhet av upplevelsebaserad inlärning.

MAILA OSS »

inspirationsföreläsning

Vi kan få ögon att lysa på mindre än två timmar! Vi har hittat de kritiska svaren på varför-frågan, som gör att människor förstår och blir engagerade för ett salutogent synsätt.

Till inspirationsföreläsningen »

Salutogent
Ledarskap

Träffa Anders Hanson för en inspirerande dag. Med stöd av sin bok Salutogent Ledarskap ger han dig insikter, kunskap, verktyg och arbetssätt som stärker ditt ledarskap i en främjande riktning.

Till utbildningen »

Salutogent ledarskap
i praktiken

Denna utbildning vänder sig till chefer och ledare som vill praktisk kunskap  i arbetssätt och verktyg för bland annat utvecklande samtal, teambuilding, reflektionsträning och gruppklimat.

Till utbildningen »

Kultur på arbetsplatsen

Denna dag får du svar på hur du kan utveckla en salutogen/främjande kultur som gör skillnad för både orken, arbetsglädjen och verksamhetsnyttan.

Till utbildningen »

medarbetarskap

Utbildning som belyser medarbetarskapets betydelse. Den bästa starten för att skapa delaktighet och engagemang i en arbetsgrupp eller organisation.

Till utbildningen »

medarbetarskap i praktiken

Med utgångspunkt i arbetsgruppens vardag gör vi här en utvecklingsgsresa i flera steg för att stärka medarbetarskapet och verksamhetsnytta.

Till utbildningen »

Salutogena medarbetarsamtal

Denna utbildning vänder sig till dig som är ledare eller chef med personalansvar eller ledare/konsult som använder utvecklingssamtalet för att vägleda och coacha medarbetare eller andra deltagare.

Till utbildningen »

HÄLSOSAMTAL MED
KASAMDIALOGEN

Är du i ett sammanhang där du ska vägleda människor till att bevara och stärka sin hälsa. En utbildning som fångar upp både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter av hälsa.

Till utbildningen »

Frukostwebbinar
(kostnadsfritt)

Vi genomför regelbundet kostnadsfria frukostwebbinarier där vi bjuder in intressanta personer som har lyckats med sitt hälsofrämjande/ salutogena utvecklingsarbete.

Till frukostwebbinar »

KONTAKTA OSS »