För organisationer som vill ta ett helhetsgrepp

Salutogen organisations- & verksamhetsutveckling

Utveckla hela er organisation

Den största potentialen till förbättring av hälsa och prestation finns hos människor och i organisationens kultur.

Eftersom ledarskap och medarbetarskap kan vara salutogent, så kan även förändringsprocesser vara det.

Hur skapas och bibehålls en salutogen kultur i en ständigt upptagen verksamhet?

Vi har lång erfarenhet av metoder som stöder strategisk och långsiktig utveckling. En förändring går att skapa snabbt men det kräver ett annat angreppssätt som ofta inte hinns med. Ett salutogent utvecklingsarbete involverar organisationens struktur men framför allt dess kultur.

Denna tjänst genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Boka & frågor

Vill du boka eller har några frågor, kontakta oss.

KONTAKTA OSS »

Ambition

Hälsopromotiongruppen har både kunskaper, erfarenhet och pedagogiska verktyg som kan göra både utveckling och förändring möjlig. Vi har hittat angreppssätt som snabbar på förflyttningen från snack till verkstad till resultat.

Förändring och utveckling kan ses som en resa:

  • Hur tar vi oss från ett nuläge till ett framtida önskat läge?
  • Hur får man med sig så många som möjligt på resan?
  • Hur ska man organisera och leda förändringen?
  • Vart är ni på väg och hur vet ni att ni lyckas?

Organisationskonsult Anders Hanson

Möt Anders Hanson som är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004) och även Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av.

Målgrupp

För organisationer som vill gå från lydnadskultur till ansvarskultur och skapa de bästa villkor för att människor ska må bra och lyckas på jobbet. Där man ser nödvändigheten av en främjande inriktning för att värdestyrning ska fungera.

Organisationsutvecklingens idé

Utveckling, förbättring och förändring är olika saker. Med salutogen organisationsutveckling utgår vi från idén om att organisationens kritiska framgångsfaktorer finns i människorna. Därför måste sådant som attityd, klimat och kultur påverkas.

Utveckling och förändring kan bara ägas och drivas av de som utgör organisationen. Som konsult är man det kritiska ögat och bollplanket som kan tillföra kunskap om pedagogiken och hur processen bör fungera. Som konsult kan man också utmana.

Förändringsprocesser kan vara salutogena

Upplägg:

En utvecklingsresa som ska involvera många ledare och medarbetare börjar i ledningen. Där viktiga frågor ska besvaras så som:

  • Vad behöver vi?
  • Vad vill vi?
  • Varför ska vi göra detta?

Motivet för en satsning måste vara väl underbyggt och tydligt oavsett om utvecklingen är behovsdriven eller ambitionsdriven. Organisationens ledning har ansvaret att utifrån sin nulägesanalys dra slutsatsen om det ska bli ett ”go” eller ”no go” i riktning mot framtiden.

Omfattning:

Hur en utvecklingsresa formas och genomförs blir väldigt olika utifrån alla de omständigheter som kan påverka. Det är både en resursfråga och en ambitionsfråga.

Hälsopromotiongruppen bidrar med den erfarenhet som gör att färdplanen blir så bra den kan. Vi varnar för aktiviteter som görs bara för att man sett att andra gjort det eller för att det råkar finnas pengar. Det kan i sämsta fall bara bli onödigt slöseri med människors tid och engagemang.

Genomförs internt eller på distans

De olika aktiviteter som kan ingå i en utvecklingsresa planeras på det sätt som blir bäst för uppdragsgivaren. Hälsopromotiongruppen har erfarenhet och resurser att genomföra både fysiskt och via videolänk när så är lämpligt.

Information & pris

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lägga upp det hos just er och vad det skulle kosta.

PRIS & BOKNING »

För mer information

1 + 12 =